Het BSN is hèt persoonsnummer binnen de overheid. Op 26 november 2007 is het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Nu zijn we 10 jaar verder. Samen met Madeleine Driesens, Coördinator BSN bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), staan we stil bij een uniek nummer dat inmiddels een belangrijke rol speelt in de digitale voorzieningen van de overheid

Opvolger van het sofinummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een doorontwikkeling van het sofinummer. Het sofinummer werd vooral gebruikt door de Belastingdienst en bij het uitkeren van sociale voorzieningen. Niet iedereen had een relatie in dit fiscale of sociale domein met de overheid. Dat is met het BSN veranderd: iedereen die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen heeft een BSN.

De eerste plannen voor het BSN werden al in 2002 gemaakt. De commissie Van Thijn adviseerde om het sofinummer te promoveren naar een algemeen BSN. ‘Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor het BSN waren er wel wat zorgen’, vertelt Driesens. Die zorgen gingen onder andere over privacy en administratieve problemen. ‘Om problemen te voorkomen werden vangnetten aangebracht zoals het Foutenmeldpunt BSN. De afgelopen 10 jaar heeft het BSN-stelsel goed gefunctioneerd. Eigenlijk kan de overheid niet meer zonder het BSN.’

Driesens: 'Eigenlijk kan de overheid niet meer zonder het BSN.'

‘Ik ben geen nummer’

Het is een uitspraak die ook Driesens vaak gehoord heeft. Maar zij ziet het niet als kritiek: ‘Je bent inderdaad een nummer, maar wel een uniek nummer. De uitwisseling van gegevens is door het BSN makkelijker en sneller.' Het gevolg is dat verschillende overheidsorganisaties met een eigen administratie nu zeker weten wie die persoon is en dat ze het over dezelfde persoon hebben: J.A. Jansen is namelijk niet uniek. Ook niet in combinatie met een geboortedatum. Het BSN is dit wel.

Het beheer van het BSN-stelsel

RvIG beheert de voorzieningen van het BSN-stelsel: de Beheervoorziening BSN (BV BSN) en het Foutenmeldpunt (FMP).

De BV BSN genereert burgerservicenummers en verstrekt deze aan gemeenten. Gemeenten kennen het BSN toe aan iedereen die ingeschreven wordt in de Basisregistratie Personen. Daarnaast wordt in de BV BSN van ieder nummer bijgehouden wat de status is: in omloop, verstrekt als voorraad of uit verkeer genomen. Driesens: ‘Met de BV BSN blijft ieders BSN uniek omdat elk nummer slechts één keer wordt uitgegeven.'

Bij het Foutenmeldpunt kunnen overheden vermoedens van fouten met een BSN melden, waarna een onderzoek wordt gestart. Met succes, want het aantal dubbelopnames en fouten neemt af.

eIDAS en wet Digitale Overheid

In de nabije toekomst zal met de komst van de Europese eIDAS verordening en de wet Digitale Overheid de rol van BSN nog belangrijker worden. Driesens: ‘BSN heeft al sleutelrol bij bijvoorbeeld DigiD. In toekomstige voorzieningen zoals eIDAS speelt het BSN wederom een sleutelrol.'

Panellid Frans Rijkers (midden) in discussie met de overige panelleden op het symposium 10 jaar BSN.

Symposium 10 jaar BSN

Op 30 november 2017 werd het jubileum van BSN gevierd op het symposium ‘10 jaar BSN: van nummer naar identiteit’. Het symposium werd georganiseerd door Madeleine Driesens en een aantal RvIG-collega's. Bij dit symposium werd met diverse gastsprekers en panelleden stilgestaan bij de resultaten van 10 jaar BSN.

Staatssecretaris Knops verzorgde met een videoboodschap de opening.

Gastsprekers van de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens presenteerden hun visie op het BSN. Daarnaast werd er, met prikkelende stellingen, tijdens een paneldiscussie kritisch gekeken naar het verleden, heden en de toekomst van het BSN. Voorbeelden van deze stellingen: ‘Het BSN maakt het leven van de burger makkelijker en overzichtelijker.’ En: ‘Moet het gebruik van het BSN uitsluitend bij de overheid liggen?’

Het was een middag met veel complimenten en een aantal kritische kanttekeningen voor wat 10 jaar BSN heeft opgeleverd. Maar over één ding was iedereen het eens: Het BSN is inmiddels hèt unieke nummer binnen de Nederlandse overheid.'