In het jaar dat ik nu directeur ben van RvIG, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, is het me opgevallen dat RvIG véél doet, dat we veel dingen ook best goed doen, maar dat we ook veel meer met onze omgeving zouden moeten optrekken. Ik wil met RvIG veel nadrukkelijker de samenwerking met gemeenten, afnemers en overige partners zoeken omdat we daar allemaal beter van worden. De blik naar buiten in plaats van naar binnen en ophalen waar onze klanten behoefte aan hebben. Dat moet een natuurlijke reflex worden voor ons als organisatie. 

De komende maanden zullen we aan de slag gaan met de doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij nemen we zeker ook mee wat we aan verbeterpunten hebben opgehaald uit het klanttevredenheidsonderzoek. Een aantal zaken pakken we ook nu al op. De afgelopen periode zijn we bijvoorbeeld al nadrukkelijker bezig met de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de stukken die we uitsturen. Natuurlijk moet het juridisch kloppen, maar dat wil niet zeggen dat een brief vol moet staan met juridisch jargon. 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam verder naar voren dat RvIG als weinig innovatief wordt gezien. Het grappige is dat ik er juist enorm trots op ben dat we voorop lopen als het gaat om onderzoek naar de digitale identiteit op de blockchain. Soms is het dus niet zozeer wat we wel of niet doen, maar hoe we er wel of niet over communiceren. 

Dat betekent dus dat we als RvIG zichtbaarder willen zijn en u meer willen betrekken bij wat er binnen RvIG gebeurt. Daarom ziet u hier nu het eerste nummer van ons online magazine IDee. Met dit e-zine houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen RvIG.

Uiteraard leest u hierin zaken die voor u als lezer direct van belang zijn voor uw dagelijkse werk, maar we willen u ook meenemen in de ontwikkelingen binnen RvIG, zoals die van de blockchain. U leest in dit eerste nummer ook over de mijlpaal 10 jaar BSN. Hierbij staan we onder andere stil bij het symposium ‘Van nummer naar identiteit’.

Ik wil graag dat dit e-zine ook van u wordt. Daarom hebben we de rubriek ‘De vraag van …’. Hierin komen uw  vragen aan RvIG te staan maar wat mij betreft ook uw vragen aan collega-lezers. En het lijkt me ook leuk als u als lezer handige tips en wenken wilt delen met andere lezers.

Ons e-mailadres is info@rvig.nl. Uiteraard ben ik ook heel benieuwd wat u van IDee vindt en waar u eventueel verbetermogelijkheden ziet. Horen wij van u?

Rhodia Maas