In deze rubriek komt steeds een vraag vanuit een gemeente aan de orde, die wordt beantwoord door een medewerker van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). In deze editie worden 2 vragen beantwoord. Deze komen van: Christa de Groot - van Son, kwaliteitsbeheerder bij de gemeente Amersfoort. De antwoorden komen van: Jeanneke Brakeboer, senior medewerker Gegevenskwaliteit bij RvIG.

Even voorstellen: Christa de Groot – Van Son, gemeente Amersfoort

'Toen ik 20 jaar geleden bij Burgerzaken kwam werken dacht ik al in mijn eerste week: ‘Hier ga ik het geen 5 jaar volhouden!’ Ik kwam uit een commerciële wereld waar de klant voorop stond en je getraind werd om die klant zo goed mogelijk de aangeboden diensten te verlenen. Toch is het allemaal goed gekomen. Niet alleen kreeg het burgerzaken-virus mij te pakken, ik zag ook dat ‘de klant’ steeds belangrijker werd. Niet alleen de klant aan de balie maar ook de klant in onze systemen, de afnemers, de collega-gemeenten, enzovoort. En daar krijg ik enorm veel energie van!

Een paar jaar geleden heb ik een half jaar bij RvIG (toen nog BPR) mogen werken en heb ik een kijkje in de keuken gekregen. Het was voor mij erg leerzaam en maakt dat contacten beter verlopen. Uiteraard heb ik, net als veel collega’s bij andere gemeenten waarschijnlijk, RvIG regelmatig nodig omdat ik ergens een vraag of opmerking over heb.'

Even voorstellen: Jeanneke Brakeboer, RvIG

'Sinds februari 2016 werk ik bij RvIG. Ik ben mijn loopbaan in 1981 begonnen op de afdeling Burgerzaken in de gemeente Medemblik, toen nog een kleine gemeente van circa 8.000 inwoners. In 2004 heb ik de overstap gemaakt naar de 'grote' buurgemeente Hoorn, met 70.000 inwoners. Naast mijn reguliere baan ben ik in 2000 GBA-auditor geworden voor PwC (PricewaterhouseCoopers). Mijn ruime ervaring komt mij nu goed van pas in mijn functie van senior medewerker Gegevenskwaliteit. Het vakgebied burgerzaken blijft mij inspireren en uitdagen, nu ik bij RvIG werk meer dan ooit!'

Hoe stelt een gemeente de persoonslijst van een niet-ingezetene opnieuw vast en op welke manier maak je dat kenbaar op de persoonslijst?

Beste Christa,

Blijkbaar is het voor medewerkers Burgerzaken niet altijd duidelijk wat er bedoeld wordt met het vaststellen van een persoonslijst van een niet-ingezetene. We krijgen hier wel vaker vragen over. Het gaat dan met name om de vraag wat je moet doen als de gegevens op de persoonslijst van de niet-ingezetene correct zijn. Je ziet dan niet aan de persoonslijst dat de gegevens door de gemeente vastgesteld zijn en dat zorgt voor verwarring.

Als de gegevens correct zijn (inclusief de datum in element 85.10 datum geldigheid) en deze ontleend zijn aan een brondocument conform de wet BRP (bijvoorbeeld een paspoort), is het juist dat er niets verandert op de persoonslijst. Maar als de gegevens ontleend zijn aan een brondocument dat hier niet onder valt (bijvoorbeeld initiële vulling Belastingdienst),  moet de gemeente de procedure ‘actualiseren sterker brondocument’ uitvoeren op grond van een document dat wel conform de wet BRP is.

Als de gegevens op de persoonslijst onjuist zijn, moeten deze uiteraard worden gecorrigeerd. Hiervoor verwijs ik je naar de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), op de website van RvIG.

Jeanneke Brakeboer

Moet/mag je onjuiste adreshistorie die door een ABO is aangelegd corrigeren of niet?

De gemeente is gewend dat de adreshistorie op een persoonslijst aaneengesloten moet zijn: de begindatum van het nieuwe adres is automatisch de einddatum van het oude. Het adres op de persoonslijst van een niet-ingezetene wordt opgenomen na opgave van de burger of van een Aangewezen Bestuursorgaan (ABO). Daardoor kan het voorkomen dat de adressen in het buitenland op zo’n persoonslijst niet aaneengesloten zijn. Als de niet-ingezetene vervolgens als ingezetene wordt ingeschreven, moet de adreshistorie van de periode waarin de persoon als niet-ingezetene geregistreerd stond, intact blijven. Dus ook als er volgens de medewerker Burgerzaken niets van die buitenlandse  adressen lijkt te kloppen, mag hij of zij dit niet corrigeren. In onderstaand schema kun je zien wie verantwoordelijk is voor welk adres in de BRP.  Meer informatie over de opbouw van het buitenlandse adres vind je ook op onze website.

Hopelijk kun je hiermee uit de voeten. Als je nog andere vragen hebt, kun je altijd terecht bij ons Contactcentrum. We horen het graag!  

Ook een vraag?

Heeft u ook een vraag voor deze rubriek of een andere vraag? Mail of bel het Contactcentrum RvIG.

E-mail: info@rvig.nl
Telefoon: 088 900 1000 (lokaal tarief)
Het Contactcentrum is bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

test schema in gif