We hebben bij de lancering van ons magazine IDee in december 2017 mogen constateren dat die voorziet in een behoefte. De reacties op het eerste nummer waren positief. Ik weet zeker dat we er met dit tweede nummer weer in zijn geslaagd een aantal interessante en relevante onderwerpen te belichten.

Binnen RvIG is een groot aantal ontwikkelingen gaande waar onze omgeving wat van gaat merken. Zo zijn we bezig met de bouw van een nieuwe Terugmeldvoorziening (TMV). Hierover hebben we onlangs weer een goed overleg gehad met de gemeenten. Gelukkig konden we de vragen vanuit gemeenten beantwoorden en de zorgen die er waren wegnemen. Op korte termijn hoort u meer van ons over dit onderwerp via www.rvig.nl en onze nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren.

Hiermee kom ik op iets wat we als RvIG nog beter kunnen doen: helder communiceren over waar we mee bezig zijn. Tijdens een zeer informatieve bijeenkomst met een delegatie uit Rotterdam (de directeur Klantcontact, de directiesecretaris en de afdelingsmanager Gegevensbeheer en Analyse) bleek namelijk ook weer dat het heel goed is om met elkaar om tafel te zitten en uit te spreken wat we van elkaar verwachten en hoe we dat met elkaar delen. Dat delen van informatie gaan we ook doen op het volgende NVVB-congres. U treft daar een aantal collega's van RvIG om al uw vragen te beantwoorden. Ook geven we een workshop over het Register Paspoort Signaleringen (RPS). Welke verbeteringen hebben we aangebracht in het proces zodat de kans op fouten zoveel mogelijk beperkt wordt? 

Een aanrader in deze editie van IDee is het interview met Hans en Fouad. Een medewerker van RvIG en een vluchteling vertellen over hun ervaringen tijdens de pilot ‘Werken bij de overheid’ van RvIG (BZK) en over de toekomst-academie van New Dutch Connections. Ook kunt u lezen over Diginetwerk Mail, de veiligere manier van e-mailen. Tot slot in deze editie van IDee de ervaringen van medewerkers van gemeenten die tijdelijk bij RvIG werken, in het Caribisch gebied of ‘gewoon’ aan de Turfmarkt. We weten elkaar steeds beter te vinden!

Rhodia Maas