In deze rubriek beantwoordt RvIG een vraag van een gemeente. Deze keer komt de vraag van Robbert Lievense, leidinggevende Dienstverlening van de gemeente Noord-Beveland. Madieke Melchers, medewerker Gegevenskwaliteit bij RvIG, beantwoordt de vraag van Robbert.

Robbert Lievense - gemeente Noord-Beveland

Robbert werkt sinds 2005 bij de gemeente Noord-Beveland en is daar leidinggevende Dienstverlening. Noord-Beveland is wat je een ‘grote kleine’ gemeente noemt, met een oppervlak van 120 vierkante kilometer en slechts 7.200 inwoners.

‘Werken bij een kleine gemeente als Noord-Beveland vind ik fijn omdat je alles voorbij ziet komen. Ik heb regelmatig een telefoondienst en dit zorgt ervoor dat ik een goed beeld heb van wat er speelt.’

‘Met RvIG heb ik vooral contact via mijn relatiebeheerder. Die relatie werkt heel goed: we zijn allebei praktisch ingesteld en denken in oplossingen. Daar hou ik wel van!’    

Madieke Melchers - medewerker Gegevenskwaliteit RvIG

Madieke werkt als medewerker Gegevenskwaliteit bij RvIG. 'Mijn loopbaan is gestart bij de gemeente Haarlemmermeer. Ik ben via een aantal stappen doorgegroeid naar GBA-specialist. Via een detacheringsbureau heb ik als adviseur een aantal opdrachten bij gemeenten en het toenmalige Agentschap BPR gedaan.

Mijn laatste opdracht was bij RvIG meehelpen met het opstarten en uitbreiden van de Kwaliteitsmonitor. Dat vond ik helemaal mijn ding. Ik vond de opdracht voor de Kwaliteitsmonitor zo leuk dat ik besloot om in vaste dienst te treden bij RvIG als medewerker Gegevenskwaliteit. Deze functie blijft mij nog elke dag inspireren en uitdagen. Ik ga echt met veel plezier naar mijn werk!'

Als er een PIVA-persoonslijst via een vrij bericht binnenkomt: welke datum geldigheid neem je dan op bij het actualiseren van categorie 01?

Beste Robbert,

Je ontvangt een vrij bericht (Vb01) met een PIVA-persoonslijst (PIVA-PL) wanneer iemand verhuist van het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba) naar Nederland en hiervan bij het betreffende eiland aangifte heeft gedaan.

Brondocumenten

Bij een aangifte van verblijf en adres moet deze persoon zogenaamde brondocumenten overleggen. Het Vb01-bericht met de gegevens van de PIVA-persoonslijst is een brondocument zoals bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onder d, van de Wet BRP voor gegevens over de burgerlijke staat. Dit betekent dat je de persoonsgegevens van de PIVA-persoonslijst mag gebruiken bij het aanleggen of actualiseren van de persoonslijst als er geen sterkere brondocumenten beschikbaar zijn.

Je kunt dan ook de datum geldigheid van de PIVA-persoonslijst gebruiken. Je neemt dan als brondocument in element 82.30 de tekst ‘PIVA-PL’ op.

Beoordeling van de gegevens

Als het aannemelijk is dat de gegevens fout zijn, dan gebruik je de PIVA-persoonslijst niet. De burger is verplicht om in dat geval documenten te overleggen, bijvoorbeeld een geboorte- of een huwelijksakte. Je kunt bij de beoordeling meewegen welk brondocument voor de PIVA-persoonslijst is gebruikt.

Verder speelt ook de onderlinge consistentie een rol. Een voorbeeld van inconsistentie is als de datum ingang familierechtelijke betrekkingen in categorie 02 Ouder1 en 03 Ouder2 onbekend is (standaardwaarde) en de ingangsdatum geldigheid een werkelijke waarde is.

Hopelijk heb ik je vraag hiermee beantwoord. Als je nog andere vragen hebt, kun je altijd terecht bij het Contactcentrum van RvIG.

Madieke Melchers

Geraadpleegde documenten