De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Equalit en GR de Bevelanden kunnen als eerste met elkaar e-mailen via Diginetwerk Mail. Marco Bauer, Jeffrey Willemsen, Ivo Caré, Arnold van der Linden, Patrick Schouw, Paul Stroo en Bas Versteeg vertellen in dit artikel over hun ervaringen.

E-mail

De eerste e-mail over een computernetwerk werd in 1971 verzonden, dat was een historisch moment! Ook binnen de overheid verzenden en ontvangen we dagelijks veel e-mailberichten. Soms staat hier bedrijfs- of persoonsgevoelige informatie in. Een organisatie wil daarom kunnen vertrouwen op veilige e-mail. Helaas is dit niet vanzelfsprekend en is e-mail een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Dit brengt risico’s met zich mee. Om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt, past de overheid een aantal maatregelen toe. Eén van die maatregelen is Diginetwerk Mail.

Diginetwerk Mail: mailen over een besloten overheidsnetwerk

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen. Het mailverkeer tussen overheden gaat dan over het besloten overheidsnetwerk Diginetwerk in plaats van over het open internet. Organisaties die zijn aangesloten op Diginetwerk zijn bekend en contractueel verplicht om bepaalde beveiligingsmaatregelen door te voeren. Hierdoor zijn informatiebeveiligingsrisico’s kleiner dan op het publieke internet. Diginetwerk is een overheidsnetwerk en in eigen beheer. Bij eventuele problemen kan de overheid dan ook zelf ingrijpen.

Voor de realisatie van Diginetwerk Mail werken RvIG en andere organisaties binnen het Rijk samen: VNG, verschillende gemeenten, Logius en de Diginetwerk-koppelnetwerken Haagse Ring, Suwinet, Gemnet, eGem, GGI en Rinisnet.

Ervaringen RvIG

RvIG stond aan de start van Diginetwerk Mail. Naast initiatiefnemer maakt zij zich hard voor de implementatie. Marco Bauer, relatiebeheerder bij RvIG: ‘Ik ben nauw betrokken bij de uitwerking van de projectplannen en de uitwerking van het project. De samenwerking tussen de ontwikkelende organisaties verloopt goed!’ Met de eerste aansluitingen is er veel geleerd over de beste technische en procedurele oplossingen om Diginetwerk Mail goed in de praktijk te laten werken.

Marco Bauer (links) en Jeffrey Willemse

Het succes van Diginetwerk Mail

Het succes van Diginetwerk Mail zit volgens Marco in het gebruik: ‘Als in de toekomst zoveel mogelijk organisaties zijn aangesloten op Diginetwerk Mail wordt het mailverkeer tussen overheidsorganisaties ’vanzelf’ een stuk veiliger. Het is uitgebreid getest en werkt! En het mooie is dat gebruikers er niets van merken; de gebruiker binnen een aangesloten organisatie blijft e-mail op dezelfde manier sturen en ontvangen als voorheen, alleen veiliger. Er verandert overigens ook niets voor burgers en bedrijven die e-mails versturen en ontvangen van overheidsorganisaties die aangesloten zijn op Diginetwerk Mail.’ Het is volgens Marco wel belangrijk om zich te realiseren dat Diginetwerk Mail één van de maatregelen is om het e-mailverkeer veiliger te maken en is niet het antwoord op alle beveiligingsrisico’s.

Jeffrey Willemsen, technisch specialist bij RvIG, heeft de technische implementatie aan de zijde van RvIG uitgevoerd. Jeffrey: ‘Ik ben enthousiast door de eenvoud van het technisch concept van Diginetwerk Mail. Technisch gezien is de implementatie niet ingewikkeld en snel in te voeren. Ook werkt het goed samen met de verplichte standaarden voor veiliger e-mailen. Bij onze aansluiting hebben we de aansluitstappen en handleiding getest en verder verbeterd. Dit gaat echt werken als iedereen zich aansluit.’

Bestrijd e-mailfraude met totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen

Naast Diginetwerk Mail zijn er meer maatregelen die u helpen om uw e-mailverkeer te beveiligen. De overheid past open standaarden toe, waarmee e-mail versleuteld wordt en valse e-mails gemakkelijker kunnen worden herkend en tegengehouden. Op die manier kan phishing en het afluisteren van e-mail worden tegengegaan. Door Diginetwerk Mail samen met deze verplichte standaarden te gebruiken maakt u uw e-mails aanmerkelijk veiliger.

Wat moet u doen om Diginetwerk Mail te gebruiken?

Diginetwerk Mail is een aanvulling op Diginetwerk en is eenvoudig te implementeren. Gebruikers van e-mail merken hier niets van; het is een technische maatregel die ‘onder water’ wordt doorgevoerd. Een instelling op de DNS-/Mailserver zorgt ervoor dat het e-mailverkeer met andere aangesloten organisaties automatisch over Diginetwerk wordt gerouteerd.

Equalit

Equalit, het Shared Service Center, verzorgt voor 10 gemeenten de middelen om op verschillende manieren gegevens uit te wisselen met RvIG. Equalit heeft het veilig uitwisselen van persoonsgegevens en andere gevoelige data hoog in het vaandel en vindt het daarom erg belangrijk om met nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp mee te doen. Er bestond bij Ivo Caré, Security Administrator, en Arnold van der Linden, ICT Architect, dan ook geen twijfel om mee te doen met de eerste aansluiters en samen ervaringen te delen en technische expertise in te brengen.

Volgens Ivo wordt veilige overdracht van (persoons) gegevens steeds belangrijker. Het is volgens hem vooral belangrijk dat de gebruiker hierover niet te veel hoeft na te denken. Ivo: ’Uiteindelijk hebben we een succesvolle test gehad met een oplossing die redelijk eenvoudig te implementeren is’. Arnold vult aan: ‘Ik heb onderzocht hoe Diginetwerk Mail past in de bestaande architectuur en ingezet kan worden voor de aangesloten gemeenten. En borging in de architectuur zodat we het in de nabije toekomst verder kunnen gaan gebruiken. En doordat Diginetwerk Mail met name een technische invulling is geworden heeft het niet al te veel impact voor eindgebruikers.’

Equalit ziet in Diginetwerk Mail een goede oplossing om in de toekomst verder uit te breiden. Volgens Ivo is het dan wel belangrijk dat Diginetwerk Mail een landelijke standaard is die elke partner of overheidsinstantie gaat gebruiken. ‘Het zou ideaal zijn als we met Diginetwerk Mail de huidige diensten zoals Suwinet-Mail kunnen vervangen.’ Arnold: ‘Wij hebben vanaf het begin af aan meegekeken namens gemeenten en de oplossing past ook perfect voor gemeenten.’

Ivo Caré (links) en Arnold van der Linden

De Bevelanden

Patrick Schouw (hoofd afdeling ICT), Paul Stroo (hoofd beheer) en Bas Versteeg, (senior netwerkbeheerder) werken bij Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden. GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband dat namens de 5  deelnemers (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) zoekt naar de beste oplossingen in de markt om onder andere om data veilig te transporteren binnen de keten waarbinnen Logius en RvIG ook een rol spelen.

In goede samenwerking met het koppelnetwerk eGem heeft GR de Bevelanden een pilot gedraaid om te bepalen of via deze weg veilige communicatie tot stand kon worden gebracht. Patrick: ‘Vanuit de verschillende disciplines hebben we inbreng gehad. Dat varieerde van draagvlak en toestemming krijgen van onze deelnemende gemeente om via een andere weg dan eerst te gaan communiceren tot de daadwerkelijke technische invulling door netwerkbeheer.’ Paul vult aan: ‘De samenwerking met de verschillende partijen was erg plezierig. Er heerste een sfeer van iets voor elkaar willen krijgen. We waren echt op weg naar een nieuwe oplossing. Problemen die we tegenkwamen werden energiek en met gedeelde verantwoordelijkheid opgelost. Uiteraard werd de geslaagde pilot met gebak gevierd. Door Diginetwerk Mail zijn we er zeker van dat communicatie met partners die ook Diginetwerk Mail hebben, veiliger is. Bovendien vonden we in eGem ook een partner waarmee dat flexibel voor een samenwerking van meerdere gemeenten te realiseren was.’ Ook Bas is tevreden: ‘Het was eigenlijk vrij eenvoudig om te implementeren. En we zijn er heel blij mee’!

Van links naar rechts: Bas Versteeg, Patrick Schouw, Paul Stroo

Wilt u dit ook?

Wilt u meer weten over het aansluiten op Diginetwerk Mail? Dat kan! Neem dan contact op met de projectorganisatie via VDC@logius.nl. Een medewerker van het project neemt dan contact met u op en helpt u verder met het aansluiten op Diginetwerk Mail.

Meer informatie over Diginetwerk Mail vindt u op de website van Logius.