Workshop NVVB-congres april 2018

Op het NVVB-congres van 18 en 19 april 2018 geeft RvIG een workshop over het Register paspoortsignaleringen (RPS). Tijdens de workshop worden de actuele ontwikkelingen en alle facetten van het RPS nader toegelicht voor medewerkers van gemeenten.

Veranderingen proces RPS

De afgelopen maanden zijn er enkele veranderingen geweest in het proces rondom het RPS. In de workshop nemen we de deelnemers mee door het RPS-landschap aan de hand van een casus. Wie doet wat en wanneer wordt er iets van u verwacht? En wat doen wij precies met een signalering?

We hopen u bij onze workshop te mogen verwelkomen!

Wat is het RPS?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert onder andere het RPS. Hierin staan gegevens van personen van wie het recht op een paspoort wordt beperkt. Er zijn verschillende redenen waarom iemand kan worden opgenomen in het RPS. Denk aan het meerdere keren verliezen van een reisdocument en/of het (uit)lenen van een reisdocument. Dit zijn de zogenoemde ‘24 b-dossiers’. Maar ook met een nog openstaande studieschuld kan iemand worden opgenomen in het RPS. Het gevolg hiervan is dat de betrokken persoon voor een periode van (in het algemeen) 2 jaar geen paspoort kan krijgen. Als er sprake is van een zwaarwegend belang, kan er toch een paspoort met een korte geldigheidsduur of voor maar een bepaald land worden afgegeven. De betrokken persoon kan wel altijd een Nederlandse identiteitskaart of vervangende Nederlandse identiteitskaart krijgen, in verband met de identificatieplicht.

Beheer van het RPS

Hieronder krijgt u alvast een impressie van hoe het beheer van de RPS in de praktijk werkt.

29 en 30e verdieping

Binnen RvIG zijn verschillende afdelingen betrokken bij het RPS. Op de 29e etage van het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zitten onder anderen de beheerders van het RPS. Zij zorgen ervoor dat het RPS up-to-date is door de verzoeken tot opname, handhaven en opheffen zo snel mogelijk te verwerken. Naast de collega’s van het Contactcentrum beantwoorden ook deze RPS-collega’s vragen van burgers, signalerende instanties en gemeenten. Een verdieping hoger, op de 30e, zitten de uitvoeringsjuristen. Zij zijn degenen die namens de staatssecretaris alle ‘24 b-dossiers’ beoordelen. Zodra er wordt overgegaan tot opname op grond van artikel 24 onder b van de Paspoortwet, doen zij namens de staatssecretaris een verzoek tot opname in het RPS aan de collega’s die het RPS beheren. De uitvoeringsjuisten zorgen ook voor de handhavingsverzoeken en verzoeken tot opheffing wanneer iemand uit het RPS gehaald mag worden. Net als alle andere signalerende instanties, waaronder gemeentelijke sociale diensten en DUO.

Overeenstemmingsverzoeken

Het grootste deel van hun tijd zijn de uitvoeringsjuristen bezig met de overeenstemmingsverzoeken. Dit zijn verzoeken van burgers om alsnog een (tijdelijk) paspoort te kunnen krijgen. In die verzoeken (meestal brieven) leggen de betrokken personen uit waarom zij ooit zijn opgenomen in het RPS, en waarom ze nu een paspoort nodig hebben. Als het bijvoorbeeld gaat om een uitvaart in het buitenland moeten ze ook aanvullende stukken meesturen. De uitvoeringsjuristen wegen dan het belang van de burger en het belang van de reden van opname in het RPS tegen elkaar af en stellen een advies op of de betrokken persoon alsnog wel of niet een paspoort kan krijgen. Op die manier wordt een weloverwogen advies opgesteld dat bijvoorbeeld naar de woongemeente wordt gestuurd. Het is vervolgens aan die woongemeente om het advies van RvIG wel of niet op te volgen.

Maatschappelijk vertrouwen in het paspoort

Mensen denken vaak dat ze altijd recht hebben op een paspoort, maar dat is niet zo. Het paspoort is eigendom van de staat. Met het RPS beschermen we het maatschappelijke vertrouwen dat er is in het Nederlandse reisdocument. Iemand die met opzet zijn reisdocument in de magnetron doet om de chip te laten ontploffen, is niet meteen een crimineel, maar het is wel een reden voor opname in het RPS. En iemand die is opgenomen in het RPS moet eerst in overeenstemming gaan met de instantie die om de opname heeft verzocht voordat hij of zij een nieuw paspoort kan krijgen.

'Iemand die met opzet zijn reisdocument in de magnetron doet om de chip te laten ontploffen, is niet meteen een crimineel, maar het is wel een reden voor opname in het RPS.'

Zo’n RPS-opname heeft echt effect. De meeste personen in het RPS staan daarin opgenomen omdat ze binnen 5 jaar 3 keer (of meer!) een reisdocument zijn verloren. Door hun opname in het RPS zijn ze zich bewuster van de waarde van het document en letten zij er beter op zodat ze weer in aanmerking kunnen komen voor een nieuw paspoort. Want laten we eerlijk zijn: je wilt toch gewoon een paspoort kunnen aanvragen en krijgen als je een leuke trip voorbij ziet komen?

Persoonlijke verhalen

Het werk voor het RPS is nooit saai. Als RPS-medewerker hoor en lees je veel persoonlijke verhalen. Vaak belt de burger zelf nadat deze een kennisgevingsbrief heeft gekregen, maar er bellen ook wel eens ouders namens hun kind. Vaak merk je dat wanneer je uitlegt wat het RPS precies is en dat het geen strafblad is, mensen geruster zijn. En soms hoor je mensen ook gewoon zeggen: ‘Ja, dat was stom, eigen schuld’.

'Vaak merk je dat wanneer je uitlegt wat het RPS precies is en dat het geen strafblad is, mensen geruster zijn.'

Uitdagend werk

Het contact met verschillende partijen (zoals burgers, politie, Koninklijke Marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken, etc.) maakt het werk afwisselend en uitdagend. Geen enkele zaak is identiek aan een andere zaak.  Daarnaast is secuur werken een absolute must, want het gaat wel om een grondrecht van een burger dat wordt beperkt door een opname in het RPS.

Wist u dat...

  • er momenteel ongeveer 7300 personen zijn opgenomen in het RPS?
  • zowel iemand die een reisdocument leent, als iemand die het uitleent, kan worden opgenomen in het RPS?
  • sinds begin 2018 de totaallijst RPS ook via de Kwaliteitsmonitor te raadplegen is?
  • de meeste personen in het RPS staan opgenomen op grond van artikel 24 onder b van de Paspoortwet (Pw)?

Meer informatie over het RPS staat op onze website.

De foto in dit artikel is ter beschikking gesteld door de Koninklijke Marechaussee.