De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) krijgt regelmatig vragen over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Bijvoorbeeld over het wijzigingen en plaatsen van documentindicaties. Hieronder geven we een aantal praktische ‘RNI-tips’ aan gemeenten.

Welke gegevens worden bijgehouden in de RNI?

In de RNI worden alleen de categorieën 01, 04, 06, 07 en 08 bijgehouden. Deze categorieën kunnen geactualiseerd worden op verzoek van de burger of een aangewezen bestuursorgaan (ABO). Voor de overige categorieën geldt dat er geen rechtsfeiten worden geactualiseerd die ingaan na emigratie.
In het schema ‘Doorgeven wijzigingen op persoonslijsten niet-ingezetenen’ ziet u welke stappen u neemt als het gaat om wijzigingen op persoonslijsten voor niet-ingezetenen.

Wijzigingen vóór emigratie doorgeven

De laatste woongemeente blijft verantwoordelijk voor de gegevens op de persoonslijst vóór emigratie. U kunt correcties en actualiseringen melden met het formulier 'Verzoek wijziging BRP/plaatsing documentindicatie voor persoonslijsten van niet-ingezetenen'. U moet voor elke persoonslijst een wijzigingsformulier opsturen. Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen? Bijvoorbeeld met alle categorieën en elementen die aangepast moeten worden. U hoeft geen documenten mee te sturen.

Wijzigingen na emigratie

Op verzoek van de burger kunnen wijzigingen worden aangebracht in één van de categorieën die worden bijgehouden in de RNI. De burger moet dit verzoek doen bij één van de 19 RNI-loketten.

Plaatsen documentindicatie

Wilt u een documentindicatie laten plaatsen? Bijvoorbeeld omdat er een rechtsfeit heeft plaatsgevonden na emigratie op een categorie die niet door de RNI wordt bijgehouden. In zo’n geval gebruikt u het formulier 'Verzoek wijziging BRP/plaatsing documentindicatie voor persoonslijsten van niet-ingezetenen'. Het is belangrijk dat u het brondocument meestuurt. U moet voor elke persoonslijst een wijzigingsformulier opsturen.

Overlijden na emigratie

Stuur bij een overlijden na emigratie altijd de overlijdensakte naar RvIG. Wij zijn niet bevoegd om overlijdens te verwerken, maar beoordelen wel of er een ABO is die een actieve relatie met de betrokkene heeft. De ABO neemt het besluit of ze het overlijden verwerken. Als er geen actieve relatie bestaat met een ABO, bewaart RvIG de akte en plaatst een documentindicatie.
Let op: bij een gerelateerde verandert er niets. Een huwelijk blijft bijvoorbeeld actueel.

Sofinummers worden niet meer opgewaardeerd tot BSN

Bij alle nieuwe inschrijvingen in de BRP wordt vanaf 1 april 2017 een nieuw BSN toegekend uit de BSN-voorraad van de gemeente. Het is niet toegestaan om een sofinummer over te nemen uit oude correspondentie of dat de burger op andere wijze bekendmaakt. Alle oude sofinummers die nog niet waren omgezet naar een BSN zijn door de Belastingdienst ’uit verkeer’ genomen en kunnen sinds 1 april 2017 niet meer gebruikt worden.

Graag uw aandacht hiervoor, want de burger heeft uiteindelijk veel last van een ingevoerd oud sofinummer!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over de Registratie Niet-Ingezetenen vindt u op onze website. U kunt uw vraag ook stellen aan het Contactcentrum van RvIG via e-mail: info@rvig.nl.