Als je het woord ‘kwaliteit’ opzoekt, kom je diverse definities tegen. De belangrijkste is dat het afkomstig is van het Latijnse woord ‘qualitas’ dat hoedanigheid of eigenschap betekent. Maar de meest toepasselijke hier is: ‘Kwaliteit is de mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker.’

Om aan die kwaliteit te voldoen moeten we weten wat de behoeften van de afnemer, klant of gebruiker zijn. Daarvoor zoeken we de samenwerking. En dat we die samenwerking steeds beter weten te vinden, kunt u lezen in deze IDee nummer 4. 

Door samen te werken worden de producten beter en vooral bruikbaarder. We zijn tenslotte allemaal gebaat bij een hoge kwaliteit van de gegevens in de BRP, om maar een heel belangrijke te noemen. 

Maar ook andere manieren van samenwerken treft u aan in dit e-zine. Samenwerken aan het hoog houden van de goede naam van bijvoorbeeld ons reisdocument doen we door identiteitsfraude te bestrijden. Best een lastig onderwerp: hoe overtuig je pubers dat het gewoon even uitlenen van de identiteitskaart voor het kopen van een paar biertjes toch echt identiteitsfraude is en dat je daarmee het risico loopt het een tijd zonder paspoort te moeten stellen? 

Kortom, vragen en onderwerpen die we alleen kunnen aanpakken samen met onze omgeving. Met u dus.