Klantendag RvIG - een grenzeloos ID

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met onze klanten, gemeenten en afnemers en met onze ketenpartners uit het identiteitsdomein. Dat is altijd van belang. En een keer per twee jaar organiseren we de klantendag. Dit jaar vond die dag op 27 september plaats. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft onze klantendag geopend en het belang van ons werk in zijn speech onderschreven. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Grenzeloos ID – internationale ontwikkelingen in het identiteitsdomein’. We houden immers niet alleen de ontwikkelingen bij in Nederland maar kijken en werken ook over de grens. Zo zijn ontwikkelingen als blockchain, biometrie en een digitale identiteit belangrijke onderwerpen binnen het identiteitsdomein. De veiligheid en betrouwbaarheid van het gebruik van de identiteitsgegevens staan hierin uiteraard voorop, daar zijn wij als RvIG ook mede voor verantwoordelijk. 

Ik hoop dat u, net als ik, geïnspireerd bent geraakt door de internationale sprekers en veel heeft opgestoken van de diverse workshops. In mijn welkomstwoord vroeg ik u om uw grenzen te verleggen en met meerdere onbekende mensen in gesprek te gaan, en ik hoop dat u dat ook gedaan heeft. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst op een moderne en verantwoorde manier met identiteitsgegevens omgaan. 

Deze uitgave van IDee staat in het teken van de klantendag. We blikken hier in diverse artikelen op terug. Zo is er een sfeerverslag gemaakt en kunt u de dag via de foto’s nog eens herbeleven. Ik wijs u ook op de compilatievideo die is geplaatst bij het sfeerverslag. Deze video geeft denk ik een uitstekende weergave van de inspirerende dag.

Tot slot heel iets anders. Bij een van de stands die u op onze klantendag heeft kunnen bezoeken, was er ook een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam voor de Baseline 2 Tool. Voor het geval u die heeft gemist: u kunt nog een suggestie doen voor een nieuwe naam voor deze tool. RvIG wil met dit instrument het proces van kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BRP een nieuwe impuls geven in de vorm van een pilot die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Voor alle achtergrondinformatie verwijs ik u naar het nieuwsbericht op de website. Weet u een nieuwe naam voor de voormalige ‘Baseline 2 tool’? Stuur ons een e-mail met uw voorstel voor 15 november. En wellicht wordt de tool dan onder de naam die u bedacht heeft, gelanceerd in het eerste kwartaal van 2019. De winnaar begroet ik graag bij ons in Den Haag om de prijs, een VVV-bon, in ontvangst te nemen.

Hartelijk dank voor uw bezoek en uw bijdrage aan een waardevolle klantendag!