We vroegen enkele bezoekers wat ze vonden van de Klantendag, met welke verwachtingen ze waren gekomen, en wat ze hebben opgestoken.

Marinus: 'Na een dag als deze dringt het weer extra goed tot je door dat we met z'n allen vreselijk goed werk doen, en dat we elkaar nodig hebben omdat je op één been simpelweg niet kunt lopen.'

Marinus de Vries, Koninklijke Marechaussee

Ik ben Marinus de Vries, 49, sinds 1993 werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Vanaf de jaren negentig ben ik werkzaam geweest in de grensbewaking op de luchthaven Schiphol en in de zeehavens. De aantallen paspoorten die dan door je handen gaan zijn enorm, de hele wereld trekt letterlijk aan je voorbij, inmiddels verwerkt Schiphol zo'n 70 miljoen reizigers per jaar. Dit is uiteindelijk ook de reden dat de KMar het onderzoek aan reis- en identiteitsdocumenten als expertise heeft doorontwikkeld en waarvoor overheidsketenpartners terecht kunnen bij ons, voor onder andere uitsluitsel over de echtheid van dit type documenten. Na een korte tussenstap als vuurwapeninstructeur ben ik uiteindelijk in 2003 weer teruggekeerd naar het documentenonderzoek en heb ik mij door de jaren heen hier verder in gespecialiseerd. Momenteel ben ik werkzaam ik als coördinator van de ID-Desk Zwolle van waaruit wij met een klein team van vakspecialisten en documentdeskundigen de ketenpartners in de regio Noord-Oost Nederland bedienen.

Netwerken

Het was alweer een paar jaar geleden dat ik de Klantendag bezocht, te lang eigenlijk. Leuk detail in het plenaire gedeelte was de online enquête waaruit bleek met welke insteek men naar deze dag kwam. Ondanks dat ik zelf niet voor de optie ‘gezelligheid’ had gekozen, is dit deze dag absoluut in vervulling gegaan. De hele entourage van de locatie, de inrichting van het programma en verzorging, hebben positief bijgedragen om met elkaar te kunnen netwerken.

Nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het gebied van het e-ID en nieuwe methodes van identiteitsverificatie zijn mooi te volgen. Zo kun je zien wat dit gaat betekenen voor het identiteitsdomein en hoe ketenpartners hierop in kunnen spelen.  

Na zoveel jaar werkzaam te zijn in het document- en identiteitsdomein weet je dat het een dynamisch domein is waarin zaken een verassende wending kunnen krijgen. Zo begreep ik dat men in de Verenigde Staten tegenwoordig in de ID-fraude te maken heeft met de synthetische identiteit. Ik ben benieuwd in hoeverre wij hier in Nederland mee te maken gaan krijgen. In mijn ogen is ons systeem hier in Nederland daar minder gevoelig voor.

Waarde van de identiteit

Na een dag als deze dringt het weer extra goed tot je door dat we met z'n allen vreselijk goed werk doen en dat het ertoe doet, dat we elkaar nodig hebben omdat je op één been simpelweg niet kunt lopen en dat we nog lang niet klaar zijn. Vandaag bleek maar weer dat een identiteit steeds waardevoller wordt. Een voor ons toepasselijke kreet waar ik mee wil afsluiten was: ‘Identity is the new currency’. 

Jan van der Kamp
Jan van der Kamp, gemeente Apeldoorn

Jan: 'Er was genoeg ruimte om het gesprek met collega’s en afnemers aan te knopen en van elkaar te leren.'

Jan van der Kamp, gemeente Apeldoorn

Ik sta in de BRP geregistreerd als Jan van der Kamp en ben werkzaam geweest voor verschillende gemeenten. Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik bezig met het vak burgerzaken in de meest brede zin van het woord. Alle uitvoerende werkzaamheden heb ik in het verleden uitgevoerd. Nu houd ik mij daarmee meer op beleidsmatig vlak mee bezig. Hiervan ben ik de laatste 20 jaar werkzaam bij de gemeente Apeldoorn. 

Gesprekken met vakcollega’s en afnemers

De klantendag is een goede gelegenheid om te spreken met vakcollega's en met afnemers. Voornamelijk het kennis kunnen nemen van lopende en komende ontwikkelingen binnen het vakgebied maakt het tot een interessante dag.

Er was genoeg ruimte om het gesprek met collega’s en afnemers aan te knopen en van elkaar te leren. In de workshops was volop aandacht voor wijzigingen die op ons af komen en onderwerpen waarop volop bewegingen plaatsvinden die een directe relatie hebben met ons vakgebied. Het is ook mooi om daarbij verschillende sprekers te hebben uit ogenschijnlijk geheel andere vakgebieden die toch van aanzienlijke betekenis zijn voor ons vakgebied.

Verwachtingen

Ik had een kleine hoop dat er iets meer duiding zou worden gegeven over het verdere ontwikkelpad naar de landelijke BRP. Hetzelfde gold voor het thema identiteit in relatie tot de digitale dienstverlening. Wellicht is dit in andere workshops breder aan de orde gekomen.

Belang samenwerking

Ik vind het belangrijk om kennis te nemen van ontwikkelingen en ervaringen te horen direct van  de mensen met wie je samen vorm en inhoud geeft aan voor de samenleving belangrijke taken als reisdocumenten en de registratie van gegevens. Daarnaast opnieuw de bevestiging dat het vak Burgerzaken belangrijk is voor betrouwbare dienstverlening.

Vera: 'Je steekt er altijd weer wat van op. Daarom vind ik het ook erg belangrijk dat zo’n klantendag wordt georganiseerd om iedereen weer even scherp te houden.'

Vera Agricola, gemeente Steenwijkerland
Vera Agricola, gemeente Steenwijkerland

Vera Agricola, gemeente Steenwijkerland

Mijn naam is Vera Agricola, ik ben 24 jaar en werk in de gemeente Steenwijkerland op de afdeling Burgerzaken. Ik werk sinds maart 2016 bij de gemeente Steenwijkerland en ben begonnen bij de telefonie. In april 2017 ben ik doorgestroomd naar Burgerzaken en heb afgelopen september de opleiding Burgerzaken MBO 4 bij de NCOD afgerond.

Kennis opdoen

Ik kwam op de klantendag met de verwachting om meer kennis op te doen van bepaalde onderwerpen en te horen hoe andere collega’s met bepaalde onderwerpen omgaan. Op dit moment houd ik mij bezig met de eerste vestigingen in de gemeente en ben ik van plan om mijzelf hierin door te ontwikkelen. Op de hoogte blijven van internationale ontwikkelingen in het identiteitsdomein is daarom erg belangrijk. Ik heb mij ook opgegeven voor de workshops die daarop gericht waren.

Workshops

Ik vond de workshops erg interessant en heb zeker nieuwe dingen geleerd! Een van de workshops die ik heb gevolgd ging over nationaliteitsproblematiek in de BRP. In de nieuwe HUP wordt het duidelijker uitgelegd hoe je een nationaliteit opneemt of beëindigt. Maar ook hier is soms nog wat verwarring over bij collega’s heb ik gemerkt, ook bij mij! Deze workshop vond ik daarom heel erg interessant en heb in de 40 minuten dat ik daar zat veel opgestoken!

Veel geleerd

Verder ben ik naar de workshops Nederland wereldwijd, Centrum voor biometrie, Identiteitsfraude en Nationaliteitsproblematiek in de BRP geweest. Vaak zijn dingen wel bekend die worden verteld bij de workshops of klinken ze bekend maar je steekt er altijd weer wat van op. Daarom vind ik het ook erg belangrijk dat zo’n klantendag wordt georganiseerd om iedereen weer even scherp te houden en weer op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van identiteit.