Hoewel het einde van 2018 in zicht is, gebeurt er bij RvIG nog veel. Achter de schermen zijn we druk bezig onze organisatie opnieuw in te richten. Alle ontwikkelingen, zowel intern als in onze omgeving, hebben ertoe geleid dat we zowel de uitgangspunten als de structuur van de organisatie herzien. In het 1e kwartaal van 2019 verwachten we de reorganisatie af te ronden. Uiteraard gaat onze dienstverlening ook tijdens deze reorganisatie gewoon door. Inhoudelijk verandert er niets aan onze dienstverlening. Maar wij streven er natuurlijk wel naar deze te verbeteren waar mogelijk. In de komende maanden hoort u hier meer over.

Een van de komende veranderingen is het onderbrengen van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) vanuit ICTU naar RvIG. Dit is gepland voor eind 2019. Samen met ICTU werken we aan een goede transitie, om de kennis en kunde en de energie die in deze aanpak zit, aan RvIG over te dragen. Om dat te kunnen waarmaken zullen we de komende maanden dan ook vele nieuwe collega’s mogen verwelkomen, de werving is zelfs al gestart. U zult hier de komende tijd nog veel van horen!  

Uiteraard blijven we ons ook in ons vakgebied continu doorontwikkelen. Daarvoor wisselen we kennis uit met onze ketenpartners in Nederland en ook daarbuiten. Zo hebben RvIG-medewerkers de afgelopen weken bezoeken afgelegd aan het Caribisch gebied, Kuala Lumpur en Ottawa. In december bezoek ik Bangkok en Hongkong. In Bangkok zal ik een presentatie houden over de vele innovatieve ontwikkelingen in het identiteitsdomein. En in Hongkong hoop ik meer te leren over hoe ze daar omgaan met grensoverschrijding en het gebruik van biometrie. Ook hebben wij onlangs een Keniaanse delegatie op bezoek gehad in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst deelden wij onze kennis over het BRP-stelsel in Nederland.

Veel ontwikkelingen dus, maar het ‘gewone’ werk gaat ook door. Zo besteden we in dit nummer van IDee onder andere aandacht aan informatiebeveiliging en de synchroniciteit van de GBA-V. Ook is er een uitgebreid artikel over de Terugmeldvoorziening (TMV). De TMV 2.0 is inmiddels in productie genomen. Gemeenten, in de rol van bijhouders van de BRP, kunnen nu extra informatie bij hun terugmelding ontvangen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten aansluiten op de TMV 2.0-gebruikersinterface, omdat dit ook weer een stimulans is voor afnemers om aan te sluiten. Zo werken we aan continue verbetering van onze dienstverlening.