Technieken van de toekomst

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Ontwikkelingen van de laatste jaren zoals de toename van het aantal internationale reizigers, digitalisering en daarmee een toenemend gebruik van online diensten, vragen om nieuwe oplossingen en stellen ons ook voor nieuwe vragen.
In deze editie leest u over de trajecten waar RvIG aan werkt. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze omgeving, zowel publieke als private organisaties en uiteraard de wetenschap.
Vanwege de veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij experimenteert RvIG in breder verband met nieuwe technieken, samen met wetenschap en bedrijfsleven.

Een van de ontwikkelingen die wat ons betreft er veelbelovend uitziet is die van het digitale identiteitsbewijs. In deze editie leest u over de pilot vID, simpel gezegd: een soort digitaal paspoort op de mobiele telefoon.

De ontwikkeling van een zogenaamde self sovereign identity (SSI) lijkt een goed middel om mensen meer regie op hun eigen gegevens te kunnen geven. U krijgt in deze editie alvast een voorproefje van onze experimenten op dit gebied.  

En in april 2020 proberen we nog verder de toekomst in te kijken. We organiseren een expert meeting waarin we gaan nadenken over het identiteitsdomein in 2040. Met experts uit de hele wereld gaan we uitwisselen welke trends en ontwikkelingen we zien en verwachten.

In deze IDee ook aandacht voor het hier en nu, de basis. Want alle ontwikkelingen en experimenten zijn leuk, maar dat is toekomstmuziek. Voorlopig blijven we ook het bestaande, papieren paspoort en de identiteitskaart verbeteren waar nodig. Aan de hand van de praktijkervaringen van controleurs van reisdocumenten werken we aan verbetering van de kwaliteit van de reisdocumenten. Hiervoor verzamelen we feedback vanuit de praktijk via de Dutch ID monitor. Elke bijdrage is waardevol voor ons. Doet u mee?

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om u als lezer van IDee magazine fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 te wensen.

Rhodia Maas
Algemeen directeur RvIG