Update 11 maart 2020: Deze bijeenkomst is uitgesteld naar 1 en 2 december 2020 in verband met coronamaatregelen

Digitalisering, kwantumcomputers, blockchain, biometrie. De wereld om ons heen verandert;  behoeften vanuit de maatschappij veranderen. Op welke manier vinden deze ontwikkelingen hun weg in het identiteitsdomen? En wat zijn daar de gevolgen van?
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) organiseert een expert meeting om een visie op identiteitsmanagement in 2040 te ontwikkelen. Voor die bijeenkomst zullen we internationale experts uitnodigen. Deze experts, hoogleraren, directeuren-generaal, senior managers zijn afkomstig van organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldbank en landelijke overheden vanuit alle werelddelen. De inzichten die hieruit voortkomen, worden verzameld in een white paper die als basis kan dienen voor een aantal belangrijke vraagstukken op het gebied van identiteitsmanagement.

Foto: Mauritshuis, Den Haag. Fotograaf: Ivo Hoekstra.

Samenwerking ICAO

RvIG organiseert deze internationale expertmeeting in samenwerking met de International Civil Aviation Organization (ICAO). Dit is een agentschap van de Verenigde Naties (VN) waarin deskundigen van overheden, internationale organisaties en academici samenwerken. ICAO en RvIG werken op meer fronten samen. De directeur van RvIG is ook voorzitter van de Technical Advisory Group - Traveller Identification Program (TAG-TRIP) van de International Civil Aviation Organization (ICAO). TAG/TRIP geeft sturing aan een aantal groepen die zich bezighouden met ontwikkelingen binnen het mondiale reisdocumentendomein.

Identiteitsdomein 2040

In de expertmeeting werken we toe naar een toekomstperspectief op het identiteitsdomein van 2040 – welke trends en ontwikkelingen rondom de identiteitsinfrastructuur spelen tegen die tijd een grote rol? Hoe ziet de identificatie van personen binnen en buiten onze landsgrenzen er dan uit en welke rol hebben wij als overheid hierin? De antwoorden op deze vragen zijn voor de maatschappij, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk voor de inrichting van de toekomstige aanpak van identiteitsmanagement.
Naar verwachting zullen zo’n 50 internationale experts deelnemen. Hun kennis en ervaring vormen belangrijke input voor de te publiceren ‘white paper’ waarin de uitkomsten van de bijeenkomst worden verwerkt. De paper die beschikbaar komt, kan worden gebruikt als input bij de ontwikkeling van identiteitsmanagement op (inter)nationaal en regionaal niveau. De bijeenkomst duurt 2 dagen en vindt plaats op 7 en 8 april 2020, in het Mauritshuis te Den Haag. (Update 11 maart 2020: uitgesteld naar 1 en 2 december 2020).

Vervolg op expert meeting 2015

De expert meeting in 2020 is een vervolg op de succesvolle expert meeting van 2015. Die bijeenkomst had als thema identiteitsmanagement 2030. Aan de bijeenkomst in 2015 namen 36 internationale experts uit het identiteitsdomein deel. Dit leverde een white paper op, die u vindt op onze website.

Een korte greep uit de internationale ontwikkelingen die zich na 2015 hebben voorgedaan en die in de White Paper expert meeting 2030 werden voorzien:

  • Veranderde definiëring ten aanzien van het proces van identificatie (minder absoluut en meer ruimte voor evidence on identity).
  • Landen stellen een National Civil Registration Authority aan en maken gebruik van een uniek persoonsnummer.
  • Er ontwikkelt zich een Global Identity chain waarbij informatie belangijker wordt dan documenten.
  • Er ontwikkelt zich een digitale infrastructuur die de papieren processen vervangt (heeft positieve gevolgen voor economie, privacy en veiligheid van burgers).
  • Steeds meer partijen spelen een rol in de identiteitsinfrastructuur (Multi stakeholder en publiek/private).
  • Biometrie is volwassener geworden en wordt steeds breder toegepast.
  • Documenten (tokens) zijn aan verandering onderhevig (fysieke documenten worden aangevuld met virtuele vormen).

Omdat we met enige trots kunnen constateren dat onze vooruitblik in 2015 naar 2030 redelijk accuraat was, nemen we de gelegenheid te baat om in 2020, 20 jaar vooruit in plaats van 15 jaar vooruit te kijken.

Over de uitkomsten van de expert meeting 2020 leest u in een volgende editie van de IDee.