De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wil de kwaliteit, veiligheid en het gebruik van het paspoort en de Nederlandse Identiteitskaart continu optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik van de kennis en praktijkervaringen van de controleurs van deze reisdocumenten. We verzamelen deze feedback via de Dutch ID monitor.

Even voorstellen

Ik ben Renée Ong-de Jong, ik werk bij RvIG bij de Directie Innovatie en Ontwikkeling. Sinds 2012 heb ik de functie van research en development-adviseur reisdocumenten. In mijn dagelijkse werk ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit, beveiliging en ontwikkeling van het fysieke deel van het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart. Hieronder valt onder andere de zorg dat de documenten voldoen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.  


In 2014 hebben het paspoort en de identiteitskaart een geldigheid gekregen van 10 jaar. Destijds is het idee ontstaan om een monitor te ontwikkelen waarin controleurs feedback konden leveren. Hierdoor kan worden gemonitord of de echtheidskenmerken op de juiste wijze gebruikt worden en of er sprake is van eventuele risico’s op fraude. Het coördineren van de verwerking van de feedback die binnenkomt via de Dutch ID Monitor behoort tot mijn taken.

Enquêtetools

De Dutch ID monitor bevat 2 enquêtetools. De tool waarover u leest in dit artikel is bedoeld voor de feedback van controleurs van echtheidskenmerken van reisdocumenten. De andere enquêtetool dient voor feedback over gevallen van identiteitsfraude aan de balie bij de gemeente.

Met deze monitor onderzoekt RvIG hoe de echtheidskenmerken van de Nederlandse reisdocumenten in de praktijk gebruikt worden. Controleurs van reisdocumenten geven hun ervaringen bij het gebruik van echtheidskenmerken door via de monitor. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten of thuisbezorgers van reisdocumenten. Op basis van deze feedback optimaliseert RvIG het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart. Zo kunnen we de controleurs optimaal faciliteren in hun werk.

Actualiteit

De Europese Verordening 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019  vereist aanpassing van de Nederlandse identiteitskaart in augustus 2021. Vanaf dat moment moeten vingerafdrukken op de chip worden opgenomen. Het uiterlijk van de kaart zal ook aangepast worden omdat het logo van de Europese Unie moet worden afgebeeld. Eventuele andere wijzigingen kunnen nu ook worden meegenomen. Daarom willen we graag de komende periode zoveel mogelijk input verzamelen want dan kunnen we dit meteen meenemen. Het paspoort zal indien noodzakelijk ook worden aangepast. Elke ervaring die we binnen krijgen, is waardevol voor ons!

Vragenlijsten

De enquêtetool bestaat uit 2 delen. In deel 1 beantwoorden gebruikers vragen over hun ervaringen en geven daarbij informatie over de situatie, het gedrag van mensen en dergelijke. Hierbij kan de gebruiker zelf bepaalde situaties schetsen en iets vertellen over zijn of haar werkgebied. Door middel van de vragen wordt de gebruiker uitgenodigd tot het vertellen van een verhaal. Een van de vragen is bijvoorbeeld: ‘In de koffiepauze vraagt een collega u naar een bijzondere situatie bij het controleren van een document van de afgelopen tijd. U vertelt …’


Deel 2 vraagt naar hoe de gebruiker omgaat met de echtheidskenmerken van de reisdocumenten. Over 6 kenmerken volgt uitleg over de beste manier om deze te controleren. Daarnaast wordt aan de deelnemer gevraagd of en hoe vaak hij of zij deze echtheidskenmerken gebruikt voor het vaststellen van de authenticiteit van een document.

Van feedback naar product

De enquêtetools zijn ontwikkeld in samenwerking met controleurs van reisdocumenten. De binnengekomen praktijkervaringen worden geanalyseerd en gevisualiseerd in een dashboard. Op basis van patronen in dit dashboard worden selecties gemaakt van informatie waarmee verder wordt gewerkt in analyse-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de binnengekomen ervaringen besproken. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten in het dagelijkse gebruik van Nederlandse reisdocumenten. Vervolgens worden verbetervoorstellen ontwikkeld, voor de keten als geheel en specifiek voor het paspoort en de identiteitskaart. Tot slot bespreekt RvIG met de producent van de reisdocumenten wat er kan worden aangepast aan het document.

Resultaten tot nu toe

Tot nu toe zijn ruim 300 praktijkervaringen verzameld die zicht geven op de dagelijkse praktijk van de controleurs. Het betreft bijzondere situaties die zij hebben meegemaakt, en informatie over de context waarin zij controles moeten uitvoeren van reisdocumenten.


In reactie op de feedback die we eerder hebben verkregen via de monitor hebben we de documentnummers van het Nederlandse paspoort en de Nederlandse Identiteitskaart laten aanpassen. De letter ‘O’ kwam in de documentnummers van de Nederlandse reisdocumenten al niet voor. En sinds 1 december 2019 komt ook het cijfer ‘0’ (nul) niet meer voor. Deze wijziging is doorgevoerd omdat is gebleken dat het onderscheid tussen deze 2 tekens niet altijd duidelijk is. Hierdoor kunnen fouten worden gemaakt met het overnemen van het documentnummer. Alle huidige documenten die een nul hebben in het documentnummer, blijven wel gewoon geldig. Vanwege de geldigheid van 10 jaar zijn dus op 1 december 2029 alle documenten vrij van een ‘0’ (nul) in het documentnummer.


Een bijkomend voordeel van het invullen van de monitor is het leereffect voor de gebruiker. Door het invullen van de monitor krijgt de deelnemer ook informatie over bepaalde echtheidskenmerken en het controleren daarvan die mogelijk voor hem of haar nog niet bekend was. Hierdoor neemt de kennis van de gebruiker toe.

Helpt u mee het reisdocument verder te ontwikkelen?

Controleert u voor uw werk Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten?

Bijvoorbeeld omdat u werkt voor een gemeente, of voor de Koninklijke Marechaussee. Dan nodigen wij u graag uit om de Dutch ID monitor in te vullen. Het invullen van de Dutch ID Monitor kost u slechts enkele minuten en u blijft anoniem. We stellen uw feedback enorm op prijs! Daarmee helpt u ons het reisdocument verder te verbeteren en de veiligheid ervan te bewaken.
De monitor is beschikbaar in de vorm van een app of webapp. Meer informatie over hoe u de monitor gebruikt, vindt u op onze website.