Self sovereign identity, ofwel SSI, is een nieuwe ontwikkeling waarmee mensen zelf de regie krijgen over hun eigen gegevens. Het gaat dan om gegevens over iemands identiteit, maar ook bijvoorbeeld over een diploma of een registratie bij de Kamer van Koophandel. Dit worden ook wel ‘verklaringen’ genoemd, die zijn gekoppeld aan een specifieke persoon, via een digitale identiteit. Met SSI beschik je zelf over je eigen digitale verklaringen, en over je digitale identiteit, in plaats van overheden of (grote) technologiebedrijven. SSI maakt het ook mogelijk dat je, op een veilige manier, alleen gegevens deelt die voor een bepaalde (rechts)handeling nodig zijn, wat de privacy vergroot.

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Relatie met vID

In deze editie van de IDee leest u ook over vID. Dit is een virtueel ID-bewijs, in de vorm van een app op de smartphone.

SSI en vID zijn beide innovatieve ontwikkelingen, die onderling raakvlakken hebben. Bij SSI is het voornaamste doel dat mensen de regie krijgen op hun eigen gegevens. SSI is dan ook een bredere ontwikkeling, waar RvIG op dit moment onderzoek naar doet.

Wensen vanuit maatschappij

De laatste jaren neemt de behoefte aan meer regie op de eigen gegevens toe, vanuit de maatschappij, politiek, én het bedrijfsleven. Dit komt voort uit ontwikkelingen als:

  • Sterke toename van het aantal internationale reizen in de afgelopen jaren.
  • Toename van het aantal digitale transacties voor allerlei online diensten.
  • Privacy en preventie van identiteitsfraude worden belangrijker.

In dit artikel

RvIG experimenteert met de mogelijkheden van SSI. In dit artikel krijgt u een indruk van wat SSI inhoudt en wat de relatie tot vID is. In een volgende editie van de IDee leest u meer over de ontwikkelingen op dit vlak en de mogelijke toepassingen in de praktijk.

Open innovatie: overheid, wetenschap en bedrijfsleven

De techniek achter SSI wordt ontwikkeld door een samenwerking van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. RvIG heeft de regie en werkt nauw samen met onder meer de TU Delft, Logius en ICTU. Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe van open innovatie: ideeën worden gedeeld en in samenwerking verder uitgewerkt, niet alleen binnen maar ook buiten de grenzen van de eigen organisatie.

Experiment: gebruik van een app op de smartphone

Op dit moment worden de eerste software-testen gedaan, die moeten leiden tot een applicatie die mensen kunnen downloaden en gebruiken op hun smartphone. De software, het prototype, maakt het mogelijk iemands identiteit te controleren en verschillende verklaringen te delen met andere partijen.

Aan de app is een wallet gekoppeld. We noemen het voor het gemak de ‘portemonnee’. Deze is naar wens te voorzien van verschillende digitale ‘verklaringen’. Bijvoorbeeld een verklaring dat iemand namens een bepaalde onderneming zaken mag doen, of de Nederlandse nationaliteit heeft. De bedoeling is dat het een totaalpakket wordt waarop op den duur ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de Kamer van Koophandel, SVB, gemeenten of banken.

Betrouwbaarheid en gebruikersgemak

SSI maakt het mogelijk om alleen die verklaring te delen die nodig is voor een bepaalde dienst. Wanneer iemand alleen de informatie deelt die echt nodig is op dat moment, wordt de kans op een vorm van identiteitsfraude een stuk kleiner. De digitale controle gaat sneller en gebruikers houden op een eenvoudige manier de regie op hun eigen gegevens. In de toekomst kan mogelijk een koppeling worden gelegd met vID, waardoor de verklaringen in iemands digitale portemonnee het betrouwbaarheidsniveau van het paspoort krijgen.

Testfase

Binnenkort willen we gaan beginnen met testen en de verdere ontwikkeling van de wallet. Er moeten nog verschillende aspecten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld: in hoeverre moeten kwetsbare gebruikers hun eigen identiteit kunnen delen? Wat als de telefoon kwijtraakt of wordt doorverkocht? Welke partijen zijn er nodig voor de doorontwikkeling, het beheer, en waar kunnen gebruikers van de applicatie terecht met vragen en klachten?


In alle sectoren van de maatschappij wordt op dit moment gebouwd aan nieuwe mogelijkheden op het gebied van SSI. Organisaties als banken, pensioenfondsen en bijvoorbeeld het havenbedrijf, zijn daarin het verst.
Door te experimenteren met SSI speelt RvIG actief in op de wensen vanuit de samenleving, maar ook vanuit het bedrijfsleven.

In een volgende editie van de IDee leest u meer over de ontwikkelingen op dit vlak en de mogelijke toepassingen in de praktijk.