Zoals u eerder in deze column hebt kunnen lezen, is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereiding van de reorganisatie. Een nieuwe inrichting van de organisatie die past bij een RvIG van nu!
Op 1 maart 2019 is het zover en wordt de organisatie anders ingedeeld. Daarmee doen we recht aan onze nieuwe werkwijze en geven we gevolg aan onze missie en visie.

Dat betekent wel iets voor onze klanten: mogelijk krijgt u een nieuwe contactpersoon binnen RvIG. U wordt daarover tijdig geïnformeerd en tot die die tijd kunt u uiteraard terecht bij uw vertrouwde aanspreekpunt. Ook de deelname van RvIG-collega's aan diverse overleggremia kan wijzigen, ook daarover zullen we tijdig communiceren.
Verder krijgt ons Contactcentrum een nieuwe naam: Frontoffice. Onze collega’s bij de Frontoffice blijven zoals altijd bereikbaar als u vragen heeft via telefoonnummer 088 900 1000 of via e-mail: info@rvig.nl.

Tijdens het NVVB-congres in april en bij het VNG-congres in juni staat de inbedding van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) bij RvIG centraal. Wij gaan op die dagen diepgaand in op dit onderwerp. Ook in deze uitgave van IDee besteden we aandacht aan de transitie van LAA naar RvIG. LAA staat voor een intensieve samenwerking tussen diverse overheidsinstanties ten behoeve van de kwaliteit van de BRP, maar vooral ten behoeve van al die processen die gebruik maken van de BRP-gegevens. Van belang dus voor gemeenten, afnemers en burgers. In het magazine van het LAA wordt ook aandacht aan de transitie gegeven.
 

In deze uitgave van IDee besteden we ook aandacht aan de registratie van het levenloos geboren kind. Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen door aanpassing van de wet sinds 4 februari 2019 met terugwerkende kracht hun levenloos geboren kindje inschrijven in de BRP. Bij RvIG en gemeenten zijn de technische systemen aangepast om dit mogelijk te maken. Ik vind het mooi dat we er als RvIG aan konden bijdragen om dit mogelijk te maken. Voor veel ouders is deze wetswijziging immers een emotionele en ingrijpende verandering, zoals het artikel met drie van de initiatiefnemers duidelijk maakt.