In deze rubriek beantwoordt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een vraag van een gemeente. Deze keer komt de vraag van Stephanie Daudey, Teamleider burgerzaken van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Michel Savelkoul is Senior adviseur externe betrekkingen bij RvIG; hij beantwoordt de vraag van Stephanie.

Over Stephanie Daudey

Ik werk sinds 2002 bij de gemeente Amstelveen en sinds 2013 ook voor de gemeente Aalsmeer: Amstelveen en Aalsmeer werken namelijk ambtelijk samen. Ik ben teamleider van de afdeling Burgerzaken waar het schriftelijke adresonderzoek plaatsvindt en waar ook 4 toezichthouders werken.

Onze gemeente doet vanaf het begin mee met LAA en ik ben vanaf het begin ambassadeur. Als ambassadeur probeer ik gemeenten die nog niet bekend zijn met de LAA te enthousiasmeren en het belang van de LAA te benadrukken. Ook gemeenten die al meedoen, maar willen weten hoe je intern de samenwerking kan verbeteren, ondersteunen we door ze bij ons stage te laten lopen. Daarnaast delen we graag onze kennis: bijvoorbeeld de business case met een kosten-baten analyse die gemeenten kunnen gebruiken om formatie aan te vragen.

Over Michel Savelkoul

Voor RvIG ben ik Senior adviseur externe betrekkingen. Dat is een strategische functie en ik coördineer mede het relatie- en omgevingsmanagement. De laatste jaren ben ik veel bezig geweest met identiteits- en adresfraude, waarvan de laatste 5 jaar voor RvIG.

Daarvoor heb ik onder andere gewerkt aan internationale coördinatie van e-overheid, vermindering van bureaucratie en in de telecom. Overal heb ik wat bruikbaars opgestoken voor de LAA-transitie, want in LAA komen verschillende werelden bij elkaar. Hoewel we één overheid zijn, is samenwerken nog steeds hard werken om elkaar goed te begrijpen. Dat is fascinerend en een mooie klus in het werkveld van externe betrekkingen.

Wat gaat er gebeuren nu het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) belegd wordt in de lijn bij RvIG?

Hallo Stephanie,

RvIG wordt inderdaad de nieuwe motor van het samenwerkingsverband LAA. Dat betekent op de eerste plaats wat voor alle samenwerkingspartners. Nieuwe gezichten, en een paar bekende gezichten, zullen gemeenten en andere partners van LAA (afnemers van de BRP) benaderen. Ook zullen zij niet alleen voor LAA, maar ook voor andere RvIG-gerelateerde zaken intensief de samenwerking met alle partners zoeken. In de nieuwe situatie regisseert één partij alle onderwerpen over het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. LAA is een prachtig netwerk van gemeenten en BRP-afnemers om de overheid weerbaarder te maken tegen adresfraude en –fouten. We willen graag meer kennis laten vloeien tussen LAA en andere netwerken zoals de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI), waarvan RvIG sinds dit jaar de voorzitter is.

Michel Savelkoul

Op de langere termijn gaan we kijken of LAA-instrumenten geïntegreerd kunnen worden met andere RvIG-voorzieningen zoals de Terugmeldvoorziening (TMV). LAA is binnen het kwaliteitsinstrumentarium van RvIG geen eiland.

Tenslotte zullen op termijn de verwerkersovereenkomsten niet meer nodig zijn, omdat RvIG juridisch een ander type organisatie is dan ICTU die nu nog de LAA-motor is. Dat scheelt meteen weer wat bureaucratische rompslomp.

Niet alles verandert: we blijven het samenwerkingsverband samenbrengen in overleggen en in regionale bijeenkomsten. De signalen blijven binnenkomen bij gemeenten en er wordt straks nog steeds hard gewerkt aan de ontwikkeling en het uitproberen van nieuwe signalen. En, misschien wel het belangrijkst, RvIG is zich heel bewust van de energie en servicegerichte benadering van LAA. Die willen we vasthouden en verder versterken.

2019 is het jaar van de geleidelijke overgang van LAA naar RvIG. LAA is een groot project en dat is spannend om te doen. We houden alle LAA-partners zoveel mogelijk op de hoogte tijdens overleggen en bijeenkomsten. Tegelijk hoor ik het graag als jij of anderen opmerkingen, tips of nadere vragen hebben. Wij weten elkaar in ieder geval te vinden!

Stel ons uw vraag

Heb jij ook een vraag voor RvIG? Stel je vraag aan de Frontoffice van RvIG: info@rvig.nl of 088 900 1000.