Binnenkort, naar verwachting in maart 2019, stelt de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) een nieuwe tool beschikbaar voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten. Deze tool heet ‘FixPL’ en is gebaseerd op de zogenoemde ‘Baseline 2’-tool.

Foto: Uitreiking prijs aan de bedenker van de naam van de tool, Kamal Elallouchi, door Rhodia Maas.

Hoe werkt de nieuwe tool?

U kunt FixPL gebruiken om mutaties op persoonslijsten voor te bereiden voordat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hiermee is het ook handig als opleidingsinstrument. De tool FixPL geeft voorbeelden van hoe een wijziging op een persoonslijst eruit moet komen te zien na een bepaalde mutatie of correctie. Deze voorbeelden vinden aansluiting bij de procedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures. Op dit moment zijn er uitwerkingen beschikbaar van de procedures met betrekking tot de nationaliteit. Daarnaast zijn de procedures over de categorieën Kiesrecht en Onterecht overlijden uitgewerkt. De komende maanden worden steeds nieuwe voorbeelden toegevoegd. Dit betreft ook voorbeelden die eerder in het kader van Operatie BRP beschikbaar gesteld zijn.

FixPL komt in maart 2019 online beschikbaar en is voor gemeenten kosteloos te gebruiken. Het gaat hierbij om een pilot die loopt tot 1 april 2020.

Christa de Groot: 'Ik ben blij en trots dat ik bij kan dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de BRP. Zelf ben ik daar dagelijks mee bezig in mijn eigen gemeente Amersfoort omdat ik kwaliteit belangrijk vind. Het geeft me energie dat ik anderen daarbij kan helpen.'

Mieke Hensen: 'oBRP zou voor een betere kwaliteit zorgen. Helaas is oBRP stopgezet. Met FixPL kunnen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit een impuls krijgt. De tool is niet alleen bedoeld voor oude rotten in het vak. Het is ook een mooie tool voor nieuwe BRP-specialisten.'

Voorheen: Baseline 2-tool

In 2017 heeft KING/VNG in het kader van Operatie BRP een tool laten ontwikkelen om de kwaliteit van de gegevens in de BRP te verbeteren. De tool ondersteunde gemeenten met voorbeelden van correcties bij het oplossen van afwijkingen tussen relaties op persoonslijsten in de BRP. Bijvoorbeeld: een vrouw is met een man getrouwd op 21 maart 1985 terwijl de betreffende man geregistreerd staat met een huwelijksdatum 25 maart 1985. Dit soort afwijkingen werden aangeduid als ‘Baseline 2’-fouten. Vandaar de naam ‘Baseline 2-tool’. Medewerkers van gemeenten hebben in de periode maart tot en met december 2017 regelmatig gebruik gemaakt van dit instrument. Met het stopzetten van Operatie BRP is ook de ondersteuning in het kader van Baseline 2 beëindigd en is de tool offline gegaan. RvIG zag de meerwaarde van de tool en  kon deze van KING/VNG overnemen.

Prijsvraag nieuwe naam

Op de vorige RvIG-klantendag, op 27 september 2018, heeft RvIG een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam voor de ‘Baseline 2’-tool. Op 7 februari 2019 heeft Rhodia Maas bij RvIG in Den Haag de prijs uitgereikt aan de winnaar van de prijsvraag: de heer Kamal Elallouchi, werkzaam in de gemeente Etten-Leur (zie foto bovenaan). Met zijn inzending is ‘FixPL’, uit 52 inzendingen, de naam geworden waarmee de tool binnenkort online beschikbaar wordt gesteld.

In het najaar van 2019 wordt geëvalueerd of FixPL in een behoefte van gemeenten voorziet en of het als regulier kwaliteitsinstrument door RvIG ingezet wordt. De mate waarin gemeenten de tool gebruiken, speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol.

De ontwikkelaars

FixPL wordt in opdracht van RvIG door Mieke Hensen, BRP-specialist bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en Christa de Groot, kwaliteitsbeheerder bij de gemeente Amersfoort gevuld met voorbeelden. Zij zijn beiden vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het ontwikkelen van de tool. Mieke en Christa maken deel uit van de Expertgroep BCM, onze ambassadeurs voor datakwaliteit.

Meer informatie

Zodra FixPL online voor gemeenten beschikbaar is, vindt u hierover informatie op onze website. Ook krijgt de BRP-contactpersoon van elke gemeente een bericht met daarin de inloggegevens die nodig zijn voor het gebruik van de tool.

Wilt u graag betrokken worden bij de evaluatie van FixPL in het najaar van 2019? Laat het ons weten via info@rvig.nl.

‘Goh, Mieke wat zijn die PL’en van jou toch netjes. Bij ons blijft er altijd een grauwsluier achter.’

‘Nou meid, sinds ik FixPL gebruik, zijn mijn PL’en nog nooit zo stralend geweest. Fix PL verwijdert zelfs de hardnekkigste bevindingen.’

Afbeelding van vrouw met opgestroopte mouwen