Goed gelijkende pasfoto’s in reisdocumenten zijn van cruciaal belang voor een betrouwbare identiteitscontrole. Want je wilt zeker weten dat degene die het document gebruikt ook daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar is. Hoe ga je dan om met een nieuwe techniek als fotomorphing? En hoe voorkom je dat met deze techniek fraude wordt gepleegd?

The Magic Passport

In ‘The Magic Passport’, een publicatie van Prof. Dr. D. Maltoni van de universiteit van Bologna werd de aandacht gevestigd op risico’s van fotomorphing voor paspoorten.

Misschien heb je zo’n app zelf ook op je telefoon staan. Je maakt een selfie van jezelf en van een familielid, collega of je huisdier. Binnen een paar seconden worden de twee foto’s gecombineerd tot een nieuwe foto. Vaak zijn dit grappige foto’s die je weer weggooit of via Whatsapp doorstuurt naar een paar vrienden. Maar wat als deze techniek gebruikt wordt om een nieuwe foto voor een paspoort te creëren? Dit betekent in theorie namelijk dat de foto op twee verschillende personen lijkt en ook door die twee personen gebruikt kan worden.

'Ons vermogen om mensen op foto’s te vergelijken is minder betrouwbaar dan tot nu toe wordt aangenomen.'

Hoog op de agenda

Hoe zorgen we ervoor dat een potentiele, nieuwe vorm van fraude met fotomorphing herkend en voorkomen wordt? De potentiele dreiging die fotomorphing voor het reisdocumentenstelsel kan vormen is daarom hoog op de onderzoeksagenda gezet door de Research en Development-adviseurs van RvIG.

Om het stelsel betrouwbaar te houden, moet je voorkomen dat authentieke documenten met bewerkte foto’s in omloop komen. De zorg en aanpak van RvIG kan inmiddels rekenen op een brede, internationale steun. Ook van overheden.

Morphing herkennen

RvIG wil weten of je betrouwbaar kunt vaststellen dat een foto via morphing tot stand is gekomen. En daarnaast: hoe goed kunnen mensen dit vaststellen? Als in een vroeg stadium fotomorphing herkend wordt, kan voorkomen worden dat documenten met deze foto’s in omloop komen. Hiermee wordt de dreiging voor het verificatieproces klein gehouden. De onderzoeken om dit voor elkaar te krijgen worden in samenwerking met internationale collega’s en de wetenschap uitgevoerd.

Voorbeeld van een gemorphte afbeelding (D). De afbeelding is een combinatie van 3 verschillende personen (A, B en C). Bron: Davide Maltoni, The Magic Passport

Internationaal onderzoek

Er zijn programma’s op de markt die claimen dat zij een gemorphte foto herkennen. Maar onderzoek toont aan dat de betrouwbaarheid van deze programma’s niet goed is.

Daarom worden ook de cognitieve vaardigheden van de mens op dit punt onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken, uitgevoerd door de University van New South Wales in Australië, laten zien dat ons vermogen om mensen op foto’s te vergelijken minder betrouwbaar is dan tot nu toe wordt aangenomen.

Eind 2018 is tijdens de conferenties International Face Performance in Gaitherburg (VS) en de Border & Identity Management Conference in Bangkok (Thailand) aandacht gevraagd voor de dreiging van fotomorphing voor het proces van identiteitsverificatie.

Nederland en Duitsland hebben samen bij de Europese Commissie (EC) aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Er is een onderzoeksvoorstel onder de naam ‘State Of the Art Morph Detection’ (SOTAMD) ingediend en goedgekeurd. Er is een consortium gevormd dat het onderzoek gaat uitvoeren. De universiteiten van Bologna (Italië), Darmstadt (Duitsland), Gjøvik (Noorwegen) en Twente (Nederland) en het Duitse Bundeskriminalamt en RvIG vormen het onderzoeksconsortium waarbij de leiding belegd is bij RvIG.

De EC neemt een belangrijk deel van de financiering van het onderzoek voor haar rekening. Het onderzoek start in 2019 en zal naar verwachting een jaar duren. De resultaten worden dan met alle lidstaten van de Europese Unie gedeeld.      

Promotieonderzoek

RvIG heeft ook de samenwerking gezocht met de Universiteit van Twente (UTW). RvIG en UTW hebben onderzoeksopdrachten geformuleerd en een PhD-student is eind 2018 met haar promotiestudie ‘Detection of Facial Photograph manipulation by Morphing’ begonnen. Het onderzoek zal naar verwachting vier jaar duren en RvIG heeft de studie gesubsidieerd. Alle onderzoeksresultaten worden met RvIG gedeeld. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de impact kan zijn op het aanvraagproces van identiteitsdocumenten. Als hierdoor aanpassingen in het aanvraagproces nodig zijn, dan kunnen deze stappen snel genomen worden.