Persoonlijk contact met de mensen met wie we samenwerken, bijvoorbeeld vanuit gemeenten en afnemers van de Basisregistratie Personen, vinden we belangrijk. Daarom neemt de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) regelmatig deel aan congressen en andere evenementen. In 2019 gaat het bijvoorbeeld om de congressen van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken), de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Handhavingscongres, dat wordt georganiseerd door de VNG en de GGD/GHOR.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met bezoekers in gesprek bij onze stand, halen en brengen we informatie tijdens workshops en delen onze kennis tijdens themabijeenkomsten. Hieronder geven we een impressie.

Terugblik NVVB-congres april 2019

Op 17 en 18 april was RvIG actief op het jaarlijkse NVVB-congres. Zowel onze stand als de workshops zijn druk bezocht.

Gezamenlijke stand RVIG en LAA

Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wordt in 2019 definitief geborgd bij RvIG. Om dit zichtbaar te maken voor bezoekers, hadden we samen met LAA een gecombineerde stand. Op de stand was aan aanloop geen gebrek. De nodige contacten zijn weer aangehaald en nieuwe contacten zijn gelegd. In de stand was een keur aan informatie te verkrijgen en hebben we ook weer veel vragen en wensen opgehaald.

Input van bezoekers

Vragen en wensen van de bezoekers van de stand gingen bijvoorbeeld over FixPL (de nieuwe kwaliteitstool voor gemeenten) en over categorie 04 Nationaliteit. Verder hebben medewerkers van gemeenten op een stemposter aangegeven over welke onderwerpen RvIG kennissessies of workshops zou moeten organiseren. Hieruit kwamen onder andere de volgende thema’s naar voren:

  • Reisdocumenten;
  • Zelfevaluatie;
  • Registratie niet-ingezetenen.

Medewerkers van gemeenten hebben ons verteld dat ze erg blij waren met het initiatief van RvIG om kennissessies en workshops te geven. Naar aanleiding van het NVVB-congres hebben we dan ook weer een aantal aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de kennissessie dubbelinschrijvingen.


Uiteraard kunt u ons ook weer vinden bij de NVVB-najaarscongressen in de regio.
Meer informatie over het NVVB-congres vindt u in het digitale magazine van de NVVB.

VNG-Congres

Op 4 en 5 juni 2019 organiseerde de VNG haar jaarcongres in Barneveld. Dit is een jaarlijks congres voor bestuurders van gemeenten. Dit jaar was het thema: ‘Besturen is mensenwerk’. RvIG was aanwezig samen met de collega’s van LAA. We hadden hier, net als op het NVVB-congres, een gecombineerde stand.

Contacten leggen 

Tijdens het congres werden de nodige nieuwe contacten gelegd. RvIG is nog niet zo bekend bij raadsleden, burgemeesters, wethouders en griffiers. Wel wordt er goed gereageerd op onze inzet om beter aan te sluiten bij lokale prioriteiten. Tijdens het congres hebben we gemerkt dat de samenwerking met de collega’s van LAA voor RvIG ook een goede ingang blijkt om, ook in de toekomst, in gesprek te gaan met gemeentesecretarissen en wethouders. Verder heeft de VNG academie ons uitgenodigd om eens te verkennen of er onderwerpen in de portefeuille van RvIG zijn die meegenomen kunnen worden in het opleidingsaanbod.

Workshop Digitaal vaardig

Tijdens het congres werden ook verschillende workshops gegeven. Enkele RvIG-collega’s namen deel aan de workshop (Digi)taal vaardig, een workshop gericht op de gevolgen van laaggeletterdheid. Het blijkt erg leerzaam om eens vanuit een heel ander perspectief naar de dienstverlening van de overheid te kijken. Niet in de laatste plaats de digitale dienstverlening. Laaggeletterden hebben vaak moeite om de nodige zaken te regelen als belastingen, verzekeringen of zorgaanvragen. Hierdoor komen deze doelgroepen ook regelmatig terug in de praktijk van de adresbezoeken van LAA. Hiermee raakt deze groep toch dichter aan het werkveld van RvIG dan je in eerste instantie zou denken. Daarom zoeken we de samenwerking op binnen BZK, met de collega’s van Digitale inclusie.

Congres Handhaving en Naleving

Op 3 oktober 2019 zijn we aanwezig bij de tweede editie van het tweejaarlijkse congres Handhaving en Naleving. Dit wordt georganiseerd door het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en GGD GHOR Nederland. (GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.)

Doelgroepen

Dit congres richt zich op toezichthouders, handhavers, bestuurders, leidinggevenden en beleidsmedewerkers van gemeenten én overheidsdiensten.

Onderwerpen

Er worden sessies verzorgd over kinderopvang, zorg en jeugd, werk en inkomen, adreskwaliteit en multidisciplinair handhaven. RvIG verzorgt workshops over ID-fraude en adresfraude. Ook hebben we een stand op de beurs. Meer informatie over het congres is te vinden op congreshandhaving.nl.
We hopen u daar ook te zien!