Hoe is het om te werken als jurist bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)? We vragen het aan Marie-Claire Breet en Inge Luijendijk. Ze vertellen over hun keuze voor de overheid en het brede werkveld van RvIG.

Marie-Claire Breet (links op de foto) is jurist bij de afdeling Beoordelen en autoriseren. Inge Luijendijk (rechts op de foto) is jurist bij de stafafdeling Coördinatie Beleid en Strategie.

Was werken voor de overheid voor jullie een bewuste keuze?

Marie-Claire: ‘In mijn geval zeker. Ik heb altijd bij de overheid gewerkt. Als je werkt voor de overheid, dan is je werk al gauw maatschappelijk relevant. Je probeert ook altijd vanuit het belang van de burger te denken en dat geeft veel voldoening. Bovendien kun je binnen de overheid veel kanten uit.’

Inge: ‘Ik wilde ook bij de overheid werken. Ik wilde iets bijdragen aan de samenleving. Ik heb daarom een traineeship gevolgd voor overheidsjurist via de Academie van Overheidsjuristen. Via dit traineeship ben ik in vaste dienst gekomen bij RvIG.’

Waarom hebben jullie voor RvIG gekozen als werkgever?

Marie-Claire: ‘De functie van jurist bij RvIG sprak me direct aan. Allereerst omdat het werk voor een groot deel in de uitvoering zit. Dan zie je vrij snel het effect van je werk. Daarnaast heeft RvIG een heel breed werkveld waar je als jurist mee te maken krijgt. Dat maakt het werk niet alleen uitdagend, maar ook interessant en veelzijdig.’

Inge: ‘Dat klopt, er zijn zoveel boeiende onderwerpen waar je als jurist bij RvIG mee te maken krijgt. En mocht je je willen specialiseren in een bepaald onderwerp, dan krijg je daar alle ruimte voor. En wat Marie Claire zegt: je ziet het effect van je werk. Je weet dus waar je het voor doet.’

Hoe onderscheidt RvIG zich van andere werkgevers?

Inge: ‘Het werk bij RvIG is dynamisch en kent vele facetten. Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd en dat vind ik erg boeiend. Ook op het gebied van innovatie onderscheidt RvIG zich. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen RvIG nagedacht over de vernieuwing van Nederlandse reisdocumenten en zijn we onderdeel van de Blockchain-coalitie. Bij deze (technische) ontwikkelingen zitten uiteraard ook juridische vraagstukken, waarbij je als jurist kan worden betrokken. Dat maakt het werk uitdagend en leuk! En je werkt daarnaast met veel verschillende partijen samen, bijvoorbeeld de beleids- en wetgevingsafdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius (van Mijn Overheid en DigiD) en gemeenten. Je moet een teamspeler kunnen zijn. Dat geeft mijn werk een extra dimensie.’

Marie-Claire: ‘Bijna alle werkzaamheden van RvIG kennen een juridische component. Ik heb niet alleen kortlopende werkzaamheden die een snelle oplossing nodig hebben, maar ook langlopende dossiers waar ik heel diep op de materie in ga. Ik werk veel samen met andere RvIG-collega’s. Veel RvIG-collega’s zijn specialist op hun gebied, en zijn altijd bereid mij uitleg te geven en mee te denken. Dat werkt heel prettig. Verder heb ik veel contact met onze klanten, zoals bijvoorbeeld de verschillende ministeries, de Belastingdienst, het CAK, maar ook ziekenhuizen en pensioenfondsen. Als het om de toegang tot gegevens in de Basisregistratie Personen gaat, ga je kijken wat zo’n organisatie doet: welke persoonsgegevens hebben ze nodig en waarom? Daardoor kom je veel te weten over diverse werkterreinen van de (semi-)overheid, heel interessant. Geen dossier is hetzelfde.’

Met welke dossiers of onderwerpen werk je als jurist van RvIG?

Marie-Claire: ‘Bij RvIG werk je niet alleen met de Wet basisregistratie personen of de Paspoortwet, maar ook met de juridische aspecten van nieuwe ontwikkelingen als een digitale identiteit en blockchain. RvIG beheert ook het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Burgers die op een verkeerde wijze omgaan met hun reisdocument kunnen in dit register worden opgenomen. Dit kan vervelende gevolgen hebben, dus wij proberen naast handhaven ook te informeren. Zo wordt er gewerkt aan een campagne waarin we jongeren waarschuwen om vooral niet een reisdocument uit te lenen aan vrienden zodat zij bijvoorbeeld alcohol kunnen kopen. Als je wordt gesnapt, dan kom je in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) en dat kan dan weer betekenen dat je niet kunt reizen. Jongeren realiseren zich dat vaak niet.’

Inge: ‘Ook werken we voor het Caribisch gebied, wat een eigen systeem van persoonsregistratie heeft. Wij hebben veel contact met de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en dat is wederom zo’n facet wat RvIG onderscheidt van andere werkgevers. Daarnaast houd ik mij bezig met juridische advisering op het gebied van het burgerservicenummer en de Beheervoorziening BSN. Je hebt hier te maken met persoonsgegevens: het belang van een juiste balans tussen informatievoorziening en privacy komt hier dan om de hoek kijken.
Een ander deel van mijn werkzaamheden bestaat uit juridische advisering bij diverse wetgevingstrajecten. RvIG wordt namelijk gevraagd om input te leveren voor nieuwe wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld de BRP, reisdocumenten en de digitale overheid, omdat wij als uitvoeringsorganisatie goed weten wat er speelt in het veld.’

Marie-Claire: ‘De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) was ook een flinke klus voor de juristen. Alle werkzaamheden moesten worden doorgelicht om te kijken of we aan alle eisen voldoen. Het was erg nuttig om weer eens goed te kijken welke gegevens van de burger wij verwerken, voor welk doel en op welke manier. Dit jaar neemt RvIG ook de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) over. LAA kent natuurlijk ook een juridische component, dus ook hier zullen we als jurist veel werk aan hebben. Ik ben zelf momenteel bezig met de komst van het nieuwe Donorregister. Vanaf 2020 komt iedereen in Nederland in het Donorregister te staan. Samen met collega’s van RvIG en van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan we ervoor zorgen dat het CIBG volgend jaar de juiste persoonsgegevens kan opvragen uit de Basisregistratie Personen voor het nieuwe Donorregister. Een boeiende klus.’

Werken bij RvIG

Werken als jurist, of in een andere boeiende functie bij RvIG? Bekijk onze openstaande vacatures.

Zou je werken bij RvIG aanraden bij vrienden of familie?

Inge: ‘Jazeker! Natuurlijk vanwege alles wat hiervoor al gezegd is, maar wat daarnaast werken als jurist bij RvIG leuk maakt zijn de collega’s op de juridische afdeling. Onze collega’s zijn altijd bereid met je mee te denken of te helpen en daarnaast is het ook gewoon erg gezellig! Dat maakt het voor mij in ieder geval een werkplek die ik zou aanraden.’

Marie-Claire: ‘Ja, want je kunt zoveel kanten op hier bij RvIG. Als je nieuwsgierig bent en je wilt met de afwisselende juridische onderwerpen aan de slag, dan moet je zeker solliciteren!’