Per 1 oktober 2019 is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) overgedragen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Gemeenten die deelnemen aan LAA krijgen signalen over adressen waar de feitelijke bewoning waarschijnlijk niet klopt met de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek blijkt ook dat de werkelijke situatie in meer dan de helft van de gevallen inderdaad afwijkt.

Als het woonadres niet klopt, is er meestal meer aan de hand. Beter zicht op het huishouden achter de voordeur helpt gemeenten in meer opzichten dan alleen een correcte inschrijving in de BRP. Zo worden bijvoorbeeld zaken gesignaleerd als onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen, woonfraude, uitbuiting en armoede. Adresonderzoek geeft zicht op tal van maatschappelijke problemen in een gemeente en levert ook geld op.

Sinds 2014 was het project LAA ondergebracht bij ICTU. LAA heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen RvIG, gemeenten en vele partners zoals Belastingdienst en SVB. Vanwege het succes van dit project besloot het kabinet deze samenwerking tussen rijksoverheden en gemeenten structureel in te bedden. LAA krijgt onderdak bij RvIG. Door deze overgang krijgen deelnemers aan LAA zekerheid over de voortzetting.  

De juridische herijking van LAA in de wetgeving is nog niet voltooid. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden tijdelijk nog ondergebracht is bij ICTU. ICTU verzorgt na 1 oktober nog de gegevensverwerking voor LAA. De overeenkomsten tussen ICTU en gemeenten voor de feitelijke verwerking van persoonsgegeven blijven van kracht. In de praktijk hebben deelnemers aan LAA vanaf 1 oktober 2019 vooral contact met RvIG.

Uiteraard blijven alle LAA-activiteiten op elkaar afgestemd. Zo blijven de contactgroepbijeenkomsten plaatsvinden. Ook blijft Pleio actief als middel voor gemeenten om kennis en ervaringen over LAA uit te wisselen.

Contactgroepbijeenkomsten

In oktober en november 2019 vinden de contactgroepbijeenkomsten plaats (ronde 11). Deze ronde is door LAA en RvIG gezamenlijk georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen collega's van gemeenten ervaringen uit en doen zij inspiratie op voor hun eigen werkwijze in de praktijk.

Waar gaan we het in oktober over hebben?

In ronde 11 staat het thema ‘verwonderen’ centraal. Na 4 jaar intensief te hebben gewerkt aan het opschonen van de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude, zien de gemeenten die deelnemen aan LAA nog steeds nieuwe LAA-signalen in de BRP ontstaan. Hoe kan dit?

Burgerzaken wordt steeds meer gezien als de poortwachter van Nederland. Zowel de frontoffice als de backoffice hebben een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van de BRP. Hierbij wordt een kritische blik gevraagd. Ben je nu een dienstverlenende handhaver of een handhavende dienstverlener? En ben je als gemeentelijke afdelingen in staat om gezamenlijk op te trekken richting de burger? Tijdens deze bijeenkomst nemen we deelnemers mee in hoe risicogericht onderzoek tot stand komt. Wat kun je doen als er meer aan de hand is dan een simpele BRP-mutatie? Hoe leren we ons te verwonderen en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord te beheren en te handhaven? We hopen dat deelnemers zich na deze bijeenkomst bewust worden van het nut om je af en toe te verwonderen.

Pleio

Pleio-LAA is een grotendeels besloten online kennisplatform van en voor LAA-deelnemers. RvIG neemt het onderhoud van dit platform over. Medewerkers van gemeenten en andere deelnemers van LAA kunnen zich aanmelden voor dit platform.

Dit LAA-forum kun je gebruiken om vragen te stellen en discussies op te starten. Alle leden van Pleio-LAA kunnen reageren. Ook vind je er een overzicht van actuele en eerder gevoerde discussies. Zoek je tips of hulp ter ondersteuning van de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, instructies, documentatie? Kijk dan ook in de LAA-Kennisbank, daar staat alle informatie op een rijtje.