In juni 2019 voerde de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een onderzoek uit op Sint Eustatius naar de kwaliteit van de bevolkingsadministratie van dit eiland. Medewerkers afkomstig uit verschillende Caribische eilanden werkten hieraan mee. Vanuit Caribisch Nederland coördineerde Mel Raboen (van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dit project. Vanuit Nederland heeft Aytel Soliano, adviseur kwaliteit bij RvIG, samen met een aantal collega’s dit project voorbereid en gecoördineerd.
In dit interview vertelt Aytel over het onderzoek.

Even voorstellen

Ik ben Aytel Soliano, sinds 2013 werkzaam bij RvIG. Hier ben ik begonnen als medewerker Contactcentrum (tegenwoordig de Frontoffice). Tot vorig jaar december heb ik daar met veel plezier gewerkt. Door mijn werk bij het Contactcentrum heb ik de organisatie goed leren kennen.

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam als adviseur kwaliteit voor het Caribisch gebied. Ik heb stiekem altijd al iets willen doen voor het Caribisch dossier. Mijn naaste collega, Gilles Landheer, en ik, zijn de schakels tussen de eilanden en RvIG. Dit vind ik hartstikke leuk en interessant omdat ik geboren en opgegroeid ben op Bonaire. Naast het feit dat de collega’s op de eilanden hun vraag in het Papiamento aan mij kunnen stellen, wat soms een drempel wegneemt, ligt dit dossier mij echt aan het hart.

Samenwerking

Epifanio Wever (foto: 4e van rechts) is medewerker Burgerzaken op Aruba. Hij werkte mee aan het onderzoek op Sint Eustatius. Hij kijkt met een goed gevoel terug op het traject:

 ‘De samenwerking was zeer aangenaam en efficiënt tussen allen. Om een goed resultaat te behalen bij een project is het belangrijk dat de onderzoekers goed met elkaar kunnen omgaan en in teamverband kunnen werken. Ik kon geen beter team hebben, de werksfeer was zeer aangenaam en professioneel.‘

Foto, van links naar rechts: Mel Raboen-Sanchez Pacheco (projectleider Opschoning PIVA),  Jacky Rietmeijer (senior backoffice-medewerker Census Office Statia), Mike Franco (regeringscommissaris), Anneke van den Hoek (unit manager Census Office Statia), Raymond Knops (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Magalli Franca (kwaliteitsmedewerker Burgerzaken Bonaire), Mariam M’Rabti (medewerker burgerlijke stand en immigratie), Epifanio Wever (senior medewerker Censo Aruba), Yolanda Pitter (frontoffice-medewerker Burgerzaken St. Maarten), Shamira Ortega-Ras (front- en backoffice-medewerker Burgerzaken St. Maarten), Aytel Soliano (adviseur kwaliteit Caribisch Gebied RvIG). 

Doel van het onderzoek

‘Het doel van het onderzoek in juni was de 1e fase van de opschoning van de bevolkingsadministratie, de PIVA, op Sint Eustatius. In februari 2018 is de Tijdelijke Wet taakverwaarlozing Sint Eustatius ingegaan. Dat houdt in dat de eilandraad van Sint Eustatius is ontbonden. In plaats daarvan zijn 2 regeringscommissarissen aangesteld die zich bezighouden met het dagelijks bestuur van het eiland. Deze regeringscommissarissen hebben de opdracht gekregen om de kwaliteit op een aantal terreinen te gaan verbeteren. Een van die gebieden is de bevolkingsadministratie. Het is de bedoeling dat er op een gegeven moment weer eilandsraad-verkiezingen worden georganiseerd. En voor een betrouwbaar kiesregister heb je een accurate bevolkingsadministratie nodig. Daarom kreeg RvIG de opdracht om een gedegen onderzoek te doen naar de actualiteit, volledigheid en juistheid van de gegevens die in de PIVA zijn opgenomen.’

Onderzoeksteam

‘In de 1e fase hebben we onderzocht  of de personen die op het eiland stonden ingeschreven, ook inderdaad op het eiland verbleven. Hiervoor ging een team van deur tot deur met korte vragenlijsten, om na te gaan wie er op een bepaald adres wonen. Het team bestond uit 2 collega’s uit Bonaire, 2 uit St. Maarten, 1 uit Aruba en 1 uit Nederland. Zij werkten samen met 5 mensen van Sint Eustatius om de enquêtes uit te voeren, waarbij ze steeds in koppels van 2 langs de deuren gingen. Dit heeft heel goed gewerkt! De lokale medewerkers van Sint Eustatius kennen vaak de mensen bij wie ze aanbelden, ze konden hen persoonlijker aanspreken. Hierdoor waren zij sneller bereid om mee te werken aan het onderzoek.

We vonden het belangrijk dat de mensen die de enquêtes uitvoerden ervaren medewerkers Burgerzaken waren. Want als aan de deur blijkt dat iemand niet correct staat ingeschreven, moet je wel kunnen uitleggen hoe het werkt, wat er is geregeld in de wet en wat de burger dus moet doen.’

Inzet collega’s Caribisch gebied

‘De eilanden hebben enorm goed meegewerkt! Toen we een verzoek deden voor inzet van medewerkers vanuit de eilanden, kregen we zelfs meer mensen aangeboden dan waar we om vroegen! Een van de mooiste reacties was die vanuit Aruba:  ‘We komen eigenlijk mensen te kort maar we zien de noodzaak van een goede kwaliteit van de PIVA en daarom werken we heel graag mee.‘ Dat vond ik zo positief, dat de eilanden elkaar willen helpen. Daar moet je het van hebben!’

'De eilanden hebben enorm goed meegewerkt! We kregen zelfs meer aanbod van mensen dan waar we om vroegen.'

Projectleider op Sint Eustatius

‘Op het eiland zelf was Mel Raboen de projectleider. Hij was al aanwezig op Sint Eustatius voor een aantal taken voor de directie Koninkrijksrelaties. Hij heeft dit project begeleid en alles geregeld wat op het eiland geregeld moest worden. En in samenwerking met de Census Office (de afdeling Burgerzaken op het eiland) heeft hij de enquêteurs aangestuurd. Die waren trouwens ook behoorlijk zelfsturend. Aan het einde van de dag gingen ze zelf evalueren. Wat ging goed, wat ging niet goed. En op dat moment meteen bijsturen. Zij kenden elkaar van tevoren helemaal niet, maar het bleek een perfecte match. Er was een superleuke sfeer onderling. Heel leergierig, energiek. Het waren echt aanpakkers.’

Bezoek staatssecretaris

‘In juni bracht de staatssecretaris een bezoek aan het eiland. Hij is bij de Census office geweest, heeft met de vaste medewerkers daar gesproken en was heel geïnteresseerd in wat voor werk ze er doen en waar ze tegenaan lopen. Hij heeft er ruim tijd voor gemaakt. Dat vond ik echt geweldig.’

Resultaten

‘Er zijn nog maar zo’n 100 personen over die we niet thuis hebben aangetroffen. Die worden aangeschreven met het verzoek zich te melden bij de Census office. Je kunt mensen niet verplichten zich te melden. Maar als ze niet komen, wordt er een adresonderzoek gestart dat uiteindelijk kan leiden tot uitschrijving uit de bevolkingsadministratie.’

'De enquêteurs kenden elkaar van tevoren helemaal niet, maar het bleek een perfecte match. Er was een superleuke sfeer onderling. Heel leergierig, energiek. Het waren echt aanpakkers.'

Vervolg

‘Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen van fase 2. Daarbij gaan we de gegevens die in de PIVA staan, controleren door alle brondocumenten die daarvoor ooit gebruikt zijn erbij te halen. Bijvoorbeeld geboorteakten, huwelijksakten. Dat onderzoek vindt plaats vanaf september tot eind 1e kwartaal 2020. En na fase 2 moet er ook nog het een en ander gebeuren. Als we bijvoorbeeld in fase 2 constateren dat veel fouten nader moeten worden onderzocht, betekent dit niet dat die fouten na het eind van deze fase ook opgelost zijn. Daarvoor koppelen we terug naar de Census Office wat er verder moet worden opgepakt.’

Persoonlijke drijfveer

‘Ik heb altijd het idee gehad: ik ga in Nederland studeren en daarna ga ik terug naar Bonaire. Maar nu kan ik vanuit Nederland iets betekenen voor de eilanden en dat vind ik echt geweldig om te doen!‘