Op deze pagina lees je korte berichten over:

  • Doorontwikkeling RvIG in 2019
  • Expertmeeting identiteitsmanagement uitgesteld
  • Nieuwe flyer Eerlijk over je ID

In beeld: doorontwikkeling RvIG in 2019

Vorig jaar hebben we ons als organisatie verder doorontwikkeld. Naast het beheer van onze identiteitssystemen en -diensten voor het Koninkrijk der Nederlanden zetten we ons in voor vernieuwing. Hiervoor werkten we in 2019 samen met publieke en private partners, nationaal en internationaal.

In onze praatplaat, een visuele versie van het jaarverslag RvIG, blikken we terug op 2019. We bieden een overzicht van cijfers en gebeurtenissen in een tijdlijn.

Expertmeeting identiteitsmanagement uitgesteld

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus is onze Expert meeting Identiteitsmanagement 2040 uitgesteld naar 1 en 2 december a.s. Experts vanuit de hele wereld worden uitgenodigd om samen een visie te ontwikkelen op het identiteitsdomein. 

Nieuwe flyer Eerlijk over je ID, daar kom je verder mee

De campagne 'Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.' is een initiatief van RvIG. De campagne heeft als doel dat 80% van alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar weten dat zij identiteitsfraude plegen als zij een ID lenen, uitlenen of vervalsen. En dat dit ernstige gevolgen heeft. Zie ook het artikel in editie 8 van de IDee.

De campagne wordt voornamelijk via social media ingezet met hulp van ‘influencers’. En er zijn diverse materialen te downloaden via een ‘toolkit’, die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan de campagne.

Aan de toolkit is recent een flyer toegevoegd, die gebruikt kan worden om uit te delen. Verder zijn er posters en visuals beschikbaar. Ga naar de toolkit op Rijksoverheid.nl, voor alle beschikbare middelen.