Ruim 11 weken werken de meesten van ons al weer vanuit huis. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat we in staat zouden zijn de dienstverlening vanuit huis te kunnen leveren, maar dat blijkt wel te kunnen. Ik ben er trots op dat we zo soepel op een andere manier zijn gaan werken, natuurlijk met alle mitsen en maren, maar toch.

Deze editie van IDee is samengesteld met veel aandacht voor belangrijke zaken; de veiligheid van gegevens, inclusie en het inschrijven van asielzoekers met een verblijfsstatus in de BRP.

Je hebt misschien al gelezen over de geconstateerde toename van WhatsApp fraude. Ook wij merken helaas een toename aan fraude waaronder die door middel van WhatsApp. En we kunnen allemaal slachtoffer worden, dat blijkt uit het verhaal van de vader van een RvIG-collega die het slachtoffer werd van WhatsApp fraude.

Bij RvIG, gemeenten en andere overheidsorganisaties werken we veel met persoonlijke gegevens van mensen. Beveiliging van onze netwerken en veilig thuiswerken zijn, zeker nu, cruciaal. We werken daar elke dag aan. Roel Gloudemans, CISO bij RvIG vertelt hierover.

RvIG vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de dienstverlening van de overheid. We zetten de gebruiker centraal bij het ontwikkelen van diensten en zorgen dat deze beter aansluit op de behoeften van alle gebruikersgroepen. In deze IDee geven we je een inkijkje over hoe we bij RvIG omgaan met inclusie.

ln Nederland willen we ook asielzoekers die een status hebben gekregen zo snel mogelijk laten deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Dit is ook een vorm van inclusie. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal jaar geleden zogenoemde BRP-straten ingericht. Hierdoor kunnen we deze nieuwe inwoners van Nederland snel inschrijven en kunnen zij hun leven echt gaan opbouwen. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in het artikel ‘Je leven opbouwen in Nederland dankzij de BRP-straat’.

Graag bedank ik iedereen die gehoor heeft gegeven aan de oproep in de vorige IDee om de korte enquête in te vullen. Bij kort nieuws delen we de belangrijke resultaten van deze enquête en geven we een klein inkijkje in wat je in het volgende LAA Magazine kunt lezen.

Ik wens je veel leesplezier.

Rhodia Maas

Algemeen Directeur