Resultaten lezersenquête IDee

In de vorige editie van de IDee vroegen we jullie om aan te geven wat je vindt van ons magazine.  De redactie bedankt iedereen die hieraan gehoor heeft gegeven.

Het merendeel van de lezers heeft aangeven dat zij via de RvIG nieuwsbrief op de nieuwe editie van IDee magazine worden geattendeerd. Nog geen abonnee? Meld je aan via de link op rvig.nl.
 
Hieronder een kleine greep uit de reacties die wij kregen.

Meest interessante artikelen

Het vaakst is het artikel over de aangepaste fotomatrix in IDee 11 genoemd. Een aantal reacties:

“Uit deze editie was ik heel blij met de nieuwe fotomatrix. Ik heb deze dan ook direct met mijn collega's gedeeld.”

“Fijn dat deze is verbeterd en er ook in het artikel een handvat gegeven is over de pasfoto. Ik denk daar veel behoefte aan is en je zo onnodige discussie voorkomt met de inwoners.”

Verder werden onder andere genoemd het artikel over pensioenfondsen en is er behoefte om vaker geïnformeerd te worden over ontwikkelingen rondom de BRP.

LAA Magazine

Over circa 2 weken verschijnt ook weer het LAA Magazine. In dit magazine lees je achtergrondartikelen die te maken hebben met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. In het komende nummer kun je onder andere lezen hoe gemeenten in Nederland bij de uitvoering van hun werk de coronamaatregelen toepassen.

Waardering

In algemene zin worden onze artikelen als voldoende begrijpelijk en relevant voor het werk beoordeeld. Ook geven de artikelen een goed beeld van waar RvIG zich mee bezighoudt.

Wensen en suggesties

Enkele suggesties en wensen die we binnenkregen:

“Ik vind het wel interessant om meer over de processen RNI en de rol van de RvIG te lezen.”

“De interactie tussen ministeries; bij burgerzaken zit je met diverse petten op. De inwoner of ondernemer kijkt naar jou als ‘de overheid’ maar soms voel je dat zaken niet met elkaar te rijmen zijn doordat verschillende ministeries verschillend denken over bepaalde problemen. Die discrepantie mag van mij meer aandacht krijgen.”

“Misschien een idee om eens een interview af te nemen met inwoners die met ons werk te maken hebben (gehad): hoe ervaren zij het werk wat wij uitvoeren? Bijvoorbeeld bij een inschrijving vanuit het buitenland of bij een melding van het voorgenomen huwelijk. Een terugkoppeling vanuit de samenleving kan zeer verhelderend zijn om ons werk anders te organiseren. Wat wij denken dat belangrijk is hoeven de burgers helemaal niet belangrijk te vinden en andersom.”