Na een welverdiende zomervakantie, die voor velen van ons een heel andere invulling zal hebben gekend dan andere jaren, wordt het weer tijd om de blik vooruit te wenden. Hoewel er langzamerhand weer meer op kantoor wordt gewerkt, blijkt voorlopig het thuiswerken voor veel ons toch de opdracht. We hebben de afgelopen maanden kunnen ervaren hoe belangrijk de digitalisering is geworden. Dat geldt ook voor RvIG. In deze editie kun je daarover lezen.

In die steeds digitaler wordende wereld krijgt de burger zelf meer regie over de eigen gegevens. Dat is het principe van Self Sovereign Identity (SSI). Eerder kon je in de IDee lezen wat SSI inhoudt en waarom dit aansluit bij wensen vanuit de maatschappij. In deze nieuwe editie lees je meer over waar we nu mee bezig zijn en de aansluiting bij Europese standaarden.

Verder bouwen we een robuust fundament voor stelselapplicaties, met het project 4V. Vernieuwingen aan de ict-infrastructuur voor de stelselapplicaties moeten zorgen voor een infrastructuur die weer met de tijd meegaat. Hiervoor maken we bijvoorbeeld gebruik van de Rijkscloud.

Met het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) zijn we onderweg naar een beter reisdocumentenstelsel. In dit artikel lees je hoe ver we zijn in de concrete ontwikkelingen op dit vlak, bijvoorbeeld met de vernieuwingen van de controle op het Register Paspoortsignaleringen (RPS).

De afgelopen periode lezen we overal dat identiteitsfraude steeds vaker voorkomt. In onze vorige IDee hadden we al aandacht voor onder andere WhatsApp fraude. En onze collega Frans Rijkers was te zien in de uitzending van AVROTROS Opgelicht?! op 25 augustus, waarin aandacht werd geschonken aan identiteitsfraude. Onze oproep is: Geef fraudeurs geen kans en gebruik de KopieID app. In dit artikel lees je waar deze app goed voor is.

In de rubriek Kort nieuws  gaan we in op vragen die spelen in deze coronatijd, waar je misschien niet direct aan zou denken. Bijvoorbeeld: wat te doen als je vanuit het buitenland naar Nederland komt en je moet je binnen 5 dagen inschrijven bij de gemeente, maar je moet juist eerst 2 weken in quarantaine?

Verder in deze rubriek:

  • In september starten we met het gebruikersonderzoek in het Experiencelab vID.
  • In samenwerking met het programma Haal Centraal¬† werkt RvIG aan een experiment voor de ontwikkeling van een API waarmee de G5-gemeenten de BRP rechtstreeks kunnen bevragen.
  • Samen met veel andere overheidspartijen werken we op Nederlandwereldwijd.nl aan het verbeteren van de dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland en voor mensen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid.
  • Verificatie Identificatie Systeem van BKR: al 30 jaar een wapen tegen fraude.