De nieuwe ict-infrastructuur voor stelselapplicaties van RvIG maakt gebruik van de Overheidscloud van ODC-Noord, waardoor het platform schaalbaar en flexibel is. Cloudtechnologie maakt het makkelijker om te innoveren en in te spelen op veranderingen.

Portret WJ de Koning
Willem Jan de Koning

De huidige infrastructuur is uiteraard nog betrouwbaar en veilig, maar het is tijd voor verbetering. ‘De hardware is verouderd en de supportcontracten werden opeens een stuk duurder. Net zoals je laptop na 5 jaar op is, is de huidige infrastructuur van RvIG aan vervanging toe’, vertelt Willem-Jan de Koning, programmamanager 4V. De eerste van de 4V’s staat voor vervangen, de tweede ‘V’ voor verhuizen. Nu is de infrastructuur van RvIG ondergebracht op de 11de verdieping van het DUO-kantoor in Groningen, bij ODC-Noord. Toen RvIG de infrastructuur daar onderbracht was de 2de vestiging van het overheidsdatacentrum nog in aanbouw.

Willem-Jan: ‘Toen de airco tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand per ongeluk werd uitgezet en onze servers oververhit raakten, wisten we zeker dat we wilden verhuizen naar een nieuw modern datacenter. Een ict-infrastructuur op zo’n externe locatie is ook beter te beveiligen dan een etage binnen een kantoorpand waar ook andere bedrijven zitten.’

Project 4V

Het project 4V houdt zich bezig met de realisatie van een nieuwe ict-infrastructuur voor de stelselapplicaties van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De 4 V’s staan voor vervangen, verhuizen, vereenvoudigen en verhangen. Praktische informatie hierover lees je in het informatieblad op onze website.

Portret Sjoerd Klaassen
Sjoerd Klaassen

Vereenvoudiging ontwerp

De 3de ‘V’ staat voor vereenvoudiging van het huidige ontwerp. 7 jaar geleden werd met het oog op informatiebeveiliging een complex systeem bedacht. Willem-Jan beschrijft het als 60 kamertjes, waarbij elke kamer aparte voorzieningen heeft. ‘In elke kamer kun je waarde opslaan, veilig achter slot en grendel. Dat lijkt veilig. Maar in het gebruik is het onhandig omdat je heel vaak een wachtwoord moet invoeren. Uiteindelijk bedenken gebruikers omwegen of plakken briefjes met wachtwoorden op het beeldscherm, waardoor het in de praktijk toch niet zo veilig is.’ Kortom: de informatiebeveiliging voldoet niet meer aan de eisen en wensen van vandaag. Daarnaast is het ingewikkeld om nieuwe dingen te bouwen in dit landschap van kleine kamertjes. Dat belemmert de mate waarin RvIG kan inspelen op veranderingen in de omgeving. RvIG wil daarom toe naar een eenvoudiger systeem, bestaande uit slechts 3 domeinen: identiteit, reisdocumenten en een restdomein. Elk domein bestaat vervolgens uit 2 omgevingen: een productieomgeving met persoonsgegevens en een niet-productieomgeving met testdata. Doordat er in totaal dus maar 6 ruimtes zijn in plaats van 60, kun je voorzieningen centraliseren en is efficiënter beheer mogelijk.

De laatste ‘V’ staat voor verhangen. Als eigenaar van de infrastructuur organiseert RvIG op dit moment de inkoop van software en licenties en is de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) verantwoordelijk voor technisch applicatiebeheer en configuratie. Sjoerd Klaassen, afdelingsmanager Infrastructuur, wil toe naar een regierol voor RvIG. ‘We gaan ICT als dienst afnemen bij DICTU en ODC-Noord en betalen naar gebruik. Op die manier is de infrastructuur schaalbaar en kunnen wij ons richten op dienstverlening in plaats van beheer.’

Robuust fundament

De huidige infrastructuur kan beter, volgens Sjoerd. Hij vergelijkt de onderliggende laag met een fundament. ‘Losliggende stenen bieden geen solide basis. We zijn een stevige muur aan het bouwen als robuust fundament waarop we onze stelselapplicaties kunnen draaien.’ Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat stelt eisen aan de infrastructuur. Met cloudtechnologie kun je nieuwe technologie snel een plek geven, de flexibiliteit is namelijk groot. Sjoerd: ‘Komt er een vraag uit de politiek of een wetswijziging, dan moeten we een nieuwe tool of nieuw proces inregelen. Voorheen bestelden we dan een server die eerst geleverd moest worden en vervolgens geïnstalleerd, dat duurde maanden. Nu we gebruik maken van de Overheidscloud, kunnen we de capaciteit met één druk op de knop vergroten.’ Het programma 4V zorgt ervoor dat de infrastructuur weer toekomstbestendig is en klaar voor innovatie.

'Overheidscloud Infrastructure en Platform as a service'

Als 1 van de 4 overheidsdatacentra van Nederland is Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord) gevestigd in Groningen. ODC-Noord levert inmiddels aan 8 ministeries datacenter- en clouddiensten in de vorm van HaaS, IaaS en PaaS dienstverlening. Meer informatie vind je op de website van ODC-Noord.

Livegang eerste applicaties

Gezien de hoeveelheid en het type applicaties is het een complex project. In september gaan de eerste 3 applicaties live: de Tabellenapplicatie (TAPP), het Register paspoortsignaleringen (RPS) en de Kwaliteitsmonitor. Gemeenten worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en website van RvIG wanneer deze applicaties een paar uur uit de lucht zijn in verband met de werkzaamheden. Verder is het de bedoeling dat ze er niets van merken. Als er vragen zijn vanuit gemeenten, kunnen ze terecht bij de Frontoffice van RvIG. Willem-Jan vindt de livegang spannend. ‘Wat betekent dit voor gebruikers?’ Het projectteam heeft proefruns gebouwd zodat de oude en nieuwe applicaties eerst nog een tijdje naast elkaar draaien en gebruikers die kunnen testen. De uitrol van de eerste applicaties vergt altijd de meeste voorbereiding. Willem-Jan: ‘We verwachten dat de ervaring met migreren groeit, zodat het uitrollen van applicaties steeds makkelijker wordt.’ De Basisadministratie Personen (BRP) gaat ook over, inclusief de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Sjoerd: ‘Alles gaat over naar de nieuwe infrastructuur.’
 

Energie

Sjoerd vertelt dat 3 partijen samenwerken als 1 partij. RvIG, DICTU en ODC-Noord werken in agile teams aan 1 doel. ‘We nemen werkzaamheden van elkaar over, helpen elkaar en leren van elkaar. Ik zie dit project als start voor een nieuwe manier van samenwerken. Want ook nadat het fundament klaar is, komen er weer nieuwe technologische veranderingen waarop we willen inspelen. Denk aan virtuele containers op je computer waarbinnen je applicaties kunt laten draaien.’ Ook Willem-Jan is enthousiast over de enorme energie die bij dit project vrijkomt.

‘Mooi hoe overheidsorganisaties dit samen voor elkaar krijgen.’