Foto : bovenstaande foto is genomen voor de uitbraak van de coronapandemie.

Dankzij nieuwe technologieën als Application Programming Interface (API) en blockchain blijven de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Veilig en betrouwbaar. Het doel: alle persoonsgegevens op één centrale plek, weg met die tijdrovende en dure schaduwadministratie en meer regie voor de burger. Samen met de pensioenfondsen onderzoekt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bovendien de mogelijkheden van API voor deze sector.

Portret Jeroen Kooij
Jeroen Kooij

Met behulp van een API kunnen overheidsinstanties rechtstreeks via de BRP persoonsgegevens opvragen en uitwisselen. ‘Vergelijk het maar met een grote digitale stekkerdoos’, vertelt projectleider Jeroen Kooij. ‘Deze doos koppelen we aan de BRP, waar alle gegevens worden opgeslagen en beheerd. Instanties die deze gegevens mogen gebruiken, beschikken over een eigen stekker. Deze steken zij in de API-interface en krijgen vervolgens, direct uit de BRP, toegang tot de informatie die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun maatschappelijke taken.’

1000 afnemers

Dat klinkt simpel, maar in werkelijkheid is het een bijzonder complexe puzzel. Er maken immers meer dan 1000 afnemers gebruik van de BRP: van het lokale notariskantoor tot grote organisaties als de Belastingdienst, de SVB en het UWV. Bovendien heeft afnemer A weer andere persoonsgegevens en dus een ander soort stekker nodig dan afnemer B. Toch heeft API veel voordelen. Zo staan persoonsgegevens straks niet meer overal en nergens opgeslagen, maar alleen in de BRP. Jeroen: ‘Veel afnemers bewaren een kopie van persoonsgegevens in hun eigen database. Ze houden dus hun eigen registratie bij. Maar wat als iemand trouwt, verhuist of overlijdt? Dan wordt dit eerst in de BRP aangepast. Vervolgens worden de gewijzigde gegevens naar de afnemers gestuurd die dan weer hun eigen registratie actualiseren. Deze schaduwadministraties kosten enorm veel tijd en geld. Bovendien staan persoonsgegevens bij meerdere instanties geregistreerd. Met het gebruik van API willen we dit soort tussenliggende eigen voorzieningen daarom verminderen.’ 

Eén bron

Volgens Jeroen is het uitgangspunt van API om geen persoonsgegevens meer te verstrekken, maar alleen specifieke informatie te delen op het moment dat afnemers deze nodig hebben. ‘Afnemers hoeven dus geen gegevens meer bij te houden, maar krijgen uit de BRP altijd de meest actuele gegevens van de betrokken persoon’, aldus Jeroen. En dat heeft nog een voordeel: het verkleint de kans op ‘vervuilde’ persoonsgegevens. Want hoe meer opslagplekken, des te groter is de kans op fouten. ‘Ga maar eens op een verjaardag in een kring zitten, fluister je buurman een verhaal in zijn oor en vraag hem deze weer door te vertellen. Aan het eind van de kring is er niks over van jouw oorspronkelijk verhaal. Daarom is het zo belangrijk dat de BRP op het gebied van persoonsgegevens de enige informatiebron is.’

‘Afnemers hoeven geen gegevens meer bij te houden, maar krijgen uit de BRP altijd de meest actuele gegevens’

Experiment met slimme waardeoverdracht pensioenen

Op initiatief van de pensioenfondsen startte RvIG in september 2019 het experiment ‘Slimme Waardeoverdracht in het Pensioen Ecosysteem’ (SWIPE). De pensioenfondsen willen hiermee de mogelijkheden van API in combinatie met decentrale technologie onderzoeken, zodat ze beter kunnen omgaan met persoonsgegevens en tegelijkertijd een nieuwe manier van gegevensverstrekking ontwikkelen. Zoals bij de waardeoverdracht van pensioenen. Jeroen: ‘De wereld en onze maatschappij is veranderd. Mensen werken tegenwoordig niet meer 40 jaar voor dezelfde werkgever. Ze wisselen steeds vaker en sneller van baan en dus komt waardeoverdracht vaker voor.’ 

Op basis van de onderzoeksresultaten en bevindingen uit het experiment wordt in overleg met de directie Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen bepaald.

Mijnwaardeoverdracht.nl

Een duidelijk financieel overzicht van de opgebouwde pensioenwaarde is dan wel belangrijk. Op deze manier heeft de pensioenhouder bovendien zelf de regie over zijn of haar eigen pensioen. Een papieren waardeoverdracht duurt vaak weken tot soms zelfs 1,5 jaar. Dankzij de inzet van API en blockchain is dit straks met slechts een paar muisklikken geregeld. Via de eigen DigiD ziet de pensioenhouder op de website mijnwaardeoverdracht.nl direct hoeveel pensioen is opgebouwd en kunnen regelingen worden vergeleken. Bovendien is te zien of een waardeoverdracht naar een andere pensioenregeling financieel gunstig uitpakt en kan die overdracht direct worden geregeld. Dit leidt volgens Jeroen ook weer tot snellere, effectievere en goedkopere administratieprocessen bij fondsen en lagere administratiekosten voor hun cliënten: ‘Minder administratie, meer pensioen voor burgers: dáár gaat het uiteindelijk om.’