Op deze pagina lees je korte berichten over:

  • Toekomstbestendige digitale infrastructuur
  • Brexit
  • Initiatiefwetsvoorstel Gezamenlijk gezag

Overheid biedt gemeenten toekomstbestendige digitale infrastructuur

Een hoogwaardige Nederlandse digitale infrastructuur is meer dan ooit onmisbaar voor de economie en samenleving. Gemeenten moeten blindelings kunnen vertrouwen op alle middelen die ervoor zorgen dat hun burgers veilig en eenvoudig hun zaken kunnen regelen.

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. En het regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen. Zorg er daarom voor dat jouw gemeente klaar is voor de toekomst en activeer jouw aansluiting op Diginetwerk. Ben je nog niet aangesloten? Neem dan contact op met een koppelnetwerkaanbieder van jouw keuze. Informatie hierover vind je op de website van Logius.

Veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling

Binnen de GDI is Diginetwerk de standaard die zorgt voor één besloten digitale infrastructuur, waarbinnen veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling plaatsvindt. Voor en tussen Nederlandse organisaties met een publieke taak.

RvIG, Logius en VNG-realisatie roepen gemeenten op om niet alleen aan te sluiten op Diginetwerk, maar er ook actief gebruik van te gaan maken. Samen maken we zo een belangrijke stap richting een toekomstbestendige digitale infrastructuur. En ook een betrouwbaardere en veiligere omgeving voor burgers en ondernemer voor het zaken doen met de overheid.

TMV 2.0

Vraag Diginetwerk tijdig aan. Na 1 februari 2021 wordt de Terugmeldvoorziening (TMV) 2.0 alleen nog via Diginetwerk ontsloten.

Meer informatie

Lees de ervaringsverhalen van onder andere de gemeente Heerlen en de VNG.

Paspoort nodig bij reizen naar het VK vanaf 1 oktober 2021

Als gevolg van de Brexit kun je vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Je identiteitskaart is dan niet meer geldig voor het VK. Personen die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (dat zijn burgers die op of voor 31 december 2020 in het VK  wonen), kunnen tot en met eind 2025 gebruikmaken van hun ID-kaart. Mogelijk hebben zij straks wel een bewijs nodig dat zij onder het Terugtrekkingsakkoord vallen.

De landen die onder het VK vallen zijn: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. We vragen paspoortuitgevende instanties, zoals gemeenten, om mensen die een identiteitskaart aanvragen of willen verlengen erop te wijzen dat je hiermee straks niet meer naar het VK kunt reizen.
Voor meer informatie over de Brexit kijk op Rijksoverheid.nl/brexit.

Tweede Kamer neemt initiatiefwetsvoorstel Gezamenlijk gezag door erkenning aan

Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Gezamenlijk gezag door erkenning aangenomen. Nu ligt het voorstel bij de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt, moet een initiatiefwetsvoorstel ook nog bekrachtigd worden door de Koning.

De nieuwe wet treedt op zijn vroegst in werking per 1 juli 2021. Dit kan ook nog 1 januari 2022 worden. Gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP) worden tijdig verder geïnformeerd over deze mogelijke wetswijziging.

Inhoud initiatiefwetsvoorstel

Relevante punten van het wetsvoorstel in relatie tot de BRP zijn:

  • Bij de erkenning van een kind krijgt de erkenner automatisch (van rechtswege) het ouderlijk gezag over het kind. Het apart aanvragen van het gezag bij de rechtbank  om het gezamenlijk gezag te regelen, is dan niet meer nodig. Op dit moment krijgen alleen gehuwde partners, of mensen met een geregistreerd partnerschap, automatisch het gezag over hun kind.
  • Net zoals nu wordt dit van rechtswege verkregen gezag  niet geregistreerd in het gezagsregister en daarmee ook niet in de BRP.
  • Het wetsvoorstel bevat een aantal uitzonderingssituaties waarin de erkenner niet automatisch het gezag verkrijgt. Dan krijgt alleen de moeder automatisch het gezag over het kind.  Bijvoorbeeld als de moeder en de erkenner hebben verklaard dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. Dit heet ‘eenhoofdig gezag’ van de moeder en wordt aan de hand van het uittreksel van het gezagsregister in de BRP geregistreerd.
  • Het huidige artikel 2.28 Wet BRP moet dan worden aangepast, zodat ook het ongewijzigd eenhoofdig gezag van de moeder zoals aangetekend in het gezagsregister, aan de betreffende gemeente gemeld moet worden.

Wat verandert er niet?

Voor de BRP wijzigt er niets in de registratie. Ook na de wetswijziging geldt: de gezagsverhouding wordt alleen opgenomen als de gemeente een uittreksel van het centraal gezagsregister heeft ontvangen.