De hele maand november stond bij de Rijksoverheid in het teken van innovatie. Tijdens INNOvember, georganiseerd door de Rijks Innovatie Community (RIC), hielden we verschillende presentaties over innovatieprojecten binnen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Op 10 november vertelden we over de ontwikkelingen rondom digitale identiteit en de rol die de overheid hierin heeft. Op 13 november lichtten we toe hoe RvIG innovatie als uitvoeringsorganisatie borgt. Onderstaand lees je over de hoofdlijnen van deze themasessies.

Aansluitend op INNOvember brachten we een themanummer van IDee Magazine over innovatie binnen RvIG uit.

Themasessie: Digitale identiteit

Het Nederlandse identiteitsstelsel vormt de basis van onze samenleving. Met een betrouwbare en door de overheid uitgeven (digitale) identiteit krijg je als Nederlandse burger veilig toegang tot (overheids-)diensten op een manier die voor iedereen inclusief is en de privacy borgt.  

Een veranderende wereld vraagt om doorontwikkeling van het Nederlandse ID-stelsel. Op 10 november lichtte Michiel van der Veen, directeur Innovatie en Ontwikkeling bij RvIG, toe hoe we binnen RvIG hierop inspelen met projecten als Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS), maar ook de toevoeging van een elektronische functionaliteit op de Nederlandse identiteitskaart, KTDI (tussen Nederland en Canada kunnen reizen zonder paspoort) en de totstandkoming van een digitale identiteit (vID).

Basisfuncties van de identiteitsinfrastructuur gaan om identificatie en authenticatie, aldus Frans Rijkers, coördinerend/ specialistisch adviseur bij RvIG. Met onze innovatieprojecten werken we eraan om de digitale identiteit als basisonderdeel van het Nederlandse ID-stelsel te beleggen. Meer regie bij de burger speelt hierbij een grote rol. Hier draait het ook om bij Self Souvereign Identity (SSI):

Met SSI creëren we een betrouwbare digitale basisidentiteit waarbij de burger verklaringen als diploma’s, persoonsgegevens en eigendomaktes in een digitale portemonnee (wallet) bewaart.

Aldus André de Kok, medewerker innovatie bij RvIG. Met SSI kun je in de toekomst makkelijker, veiliger en beter beschermd allerlei praktische zaken regelen.

Themasessie: Innoveren binnen een uitvoeringsorganisatie

Rhodia Maas, algemeen directeur RvIG, gaf de aftrap van onze 2e themasessie op 13 november en nam ons mee in de innovatieontwikkelingen bij RvIG:

“De  wereld verandert snel. Als RvIG spelen we al jaren een belangrijke rol in de innovatie van reisdocumenten. Ook de digitalisering is niet te stoppen. De overheid moet in controle zijn over de identiteitsgegevens van haar burgers, dat wil je niet bij een commerciële partij neerleggen. In al onze ontwikkelingen staat de burger centraal. Inclusie is dan ook een belangrijk uitgangspunt”.

Innovatiemanagement bij RvIG
Afbeelding rechts: overzicht van basisuitgangspunten voor innovatie binnen RvIG.

Innovatie moet je organiseren. Daarom heeft RvIG een aparte directie Innovatie en Ontwikkeling. En deze directie opereert niet solitair. Directeur Michiel van der Veen: “Innoveren is niet een experiment op zich. Innoveren doe je organisatiebreed”. Innovatie begint bij de juiste mensen, daarom investeren wij in een innovatieve cultuur en werven collega’s die willen innoveren. Hiermee creëren we de ruimte om apart aandacht te hebben voor het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen, zonder dat de reguliere dienstverlening wordt verstoord.

Marijn Riemens, afdelingsmanager Architectuur en Innovatie geeft aan dat innovatie binnen RvIG wordt vormgegeven aan de hand van de volgende innovatiethema’s:

  • Bottom-up en samen!
  • Bewust kiezen (en stoppen)
  • Gebruiker(s) (waarde) centraal
  • Regisseur op innovatie
  • Open innovatie (triple helix)
  • Met beleidsdirectie en GDI
  • Wendbaar en lerend
  • Kort cyclisch experimenteren.

Innoveren binnen en uitvoeringsorganisatie is leuk. We gaan ervoor! Meer weten over innovatie binnen RvIG? Lees onze innovatiespecial van IDee Magazine.