Binnenkort vindt de uitrol plaats van de verbeterde controle van het Register paspoortsignaleringen (RPS). Dit is de eerste release van het programma VRS. Begin volgend jaar kunnen de eerste gebruikers hiervan profiteren. Deze nieuwe release is een belangrijke mijlpaal, waar betrokken RvIG-medewerkers de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Waaronder Eddy Correljé en Antoinette Raaijmakers.

Register paspoortsignaleringen (RPS)

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) staan de gegevens van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden. En personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.
Een aantal instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, mogen een persoon in dit register laten opnemen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS. Redenen voor opname in het RPS kunnen zijn: meervoudige vermissingen van reisdocumenten, opzettelijke beschadigingen, fraudevermoedens, onttrekking van een opgelegde straf, faillissement of bijvoorbeeld een belastingschuld.

Het doel van het RPS is om het vertrouwen in het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart, en de waarde ervan, hoog te houden. Bijvoorbeeld door identiteitsfraude tegen te gaan. Daarnaast worden gegevens in het RPS opgenomen om in bepaalde zaken te helpen bij de handhaving,

Toekomstbestendig stelsel

Een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) werkt de komende jaren geleidelijk aan de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van reisdocumenten. In editie 13 van de IDee lees je meer over wat dit programma inhoudt.

Medewerkers van paspoortuitgevende instanties (zoals gemeenten) controleren bij de aanvraag en uitgifte van een nieuw reisdocument of iemand in het Register paspoortsignaleringen staat. Hiervoor raadplegen zij de Basisregistratie Personen (BRP) of een lijst, die de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 1 keer per maand verstrekt. Eddy Correljé is de product owner bij RvIG van de nieuwe signaleringscontrole. Eddy: ‘In de huidige situatie kan het zijn dat de gegevens in de BRP of van de lijst niet meer actueel zijn op het moment dat een baliemedewerker wil controleren of iemand in het RPS staat. En dat kan vervelende gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude, of het geval dat iemand die verdacht wordt van terroristische activiteiten onterecht een paspoort krijgt uitgereikt.’

Eddy: ‘Met de nieuwe functionaliteit kunnen paspoortuitgevende instanties altijd een controle tegen de meest actuele bron uitvoeren; het RPS. Gegevens zijn altijd actueel en het proces wordt een stuk efficiënter voor zowel uitgevende instanties als RvIG. Ook voorkomen we hiermee mogelijk onveilige situaties waarbij lijsten op balies rondslingeren.’

2 varianten

De functionaliteit is beschikbaar in 2 varianten, afhankelijk van de uitgevende instantie die er gebruik van maakt. Eddy: ‘Voor gemeenten in Nederland en het Caribisch gebied wordt de signaleringscontrole toegevoegd aan hun Burgerzakenapplicatie. Voor medewerkers van Buitenlandse Zaken, grensgemeenten, de Koninklijke Marechaussee en de kabinetten van de Gouverneur in het Caribisch gebied, wordt een speciaal Reisdocumenten Aanvraag Portaal (RAP) ingericht. Beide varianten bieden gebruiksgemak ten opzichte van de bestaande lijst.’

Medewerkers van de uitgevende instanties krijgen bij een ‘hit’ direct te zien waarom de persoon in het RPS staat en wie de signalerende instantie is. Zij hoeven daarvoor geen contact meer met RvIG op te nemen. Eddy: ‘Daarop zijn een aantal uitzonderingen. Als het gaat om gevoelige informatie krijgt de medewerker niet te zien waar het om gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verdenking van terroristische activiteiten. In zulke situaties komt er een melding in beeld waarop de medewerker wordt geadviseerd contact op te nemen met RvIG.’

Trots

Eddy is trots op ‘zijn’ nieuwe systeem. ‘Als producteigenaar ben ik verantwoordelijk voor de bouw en werking van de functionaliteit. Het is al heel lang een knelpunt in het reisdocumentenstelsel. Het feit dat we nu de stap zetten om het daadwerkelijk te verbeteren, is echt een mijlpaal. Van de 12 jaar dat ik bij RvIG werk, heb ik hier 12 jaar naar uitgekeken.’

Pilot Haarlemmermeer

Antoinette Raaijmakers is implementatiemanager van het project Aanvraag, Uitgifte & Statusbeheer (AU&S). Zij is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de implementatie van de signaleringscontrole door alle paspoortuitgevende instanties. Om de implementatie vooraf te beproeven wordt een pilot gestart bij de gemeente Haarlemmermeer. De balie van die gemeente is op Schiphol gevestigd, waar reisdocumenten worden verstrekt aan Nederlanders die in het buitenland wonen. ‘De gemeente Haarlemmermeer gaat net als de overige grensgemeenten werken met het RAP. Daarvoor is het van belang om te voldoen aan de juiste technische en functionele voorwaarden.’

De software is begin december technisch gereed, waarna de gemeente vanaf half december tot half januari de pilot uitvoert. Hieruit wordt duidelijk welke acties en procedures nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het RAP. Antoinette: ‘Op basis van de geleerde lessen maken we een aansluitinstructie voor de andere RAP-gebruikers, zodat zij geruisloos kunnen aansluiten. De bedoeling is dat alle gemeenten en grensgemeenten eind februari 2021 gebruik kunnen maken van het RAP of van de functionaliteiten in hun Burgerzakenmodule.’

Toekomst

De verbeterde controle van het Register paspoortsignaleringen is de eerste functionaliteit in de reeks van verbeteringen die het Programma realiseert. Het RAP wordt op den duur het volledige aanvraagportaal waarin de gebruikmakende instanties alle handelingen van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten kunnen doen. Na de controle op het RPS krijgt het portaal meer functionaliteiten, zodat op termijn alle uitgevende instanties volledig worden ondersteund tijdens het aanvraag- en uitreikproces.

Antoinette: ‘Zo wordt het onder andere mogelijk om een controle te doen op parallelle aanvragen. Dan kun je straks in de gemeente Haarlemmermeer of een andere grensgemeente zien of iemand al eerder in bijvoorbeeld Breda een paspoort heeft aangevraagd.’

Voor de burgerzakenafdelingen van de Nederlandse gemeenten en van het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt dat er steeds meer functionaliteiten beschikbaar komen in de Reisdocumentenmodule (RDM) van hun burgerzakenapplicatie.

Wanneer is de implementatie voor Antoinette geslaagd? ‘Als gebruikers kunnen werken met het RAP of gebruik kunnen maken van de functionaliteiten die zijn geïntegreerd in de RDM van hun Burgerzakenapplicatie. Dan is het technisch en functioneel ingericht en hebben we echt iets te vieren.

Ik ben heel trots dat we dit uiteindelijk samen voor elkaar krijgen.’

Meer informatie

Lees meer in eerdere edities van de IDee: