Een jaar werken ook wij, de medewerkers van RvIG, nu vanuit huis. Met ups en downs zoals waarschijnlijk iedereen dit afgelopen jaar, maar we zijn gelukkig in staat geweest onze dienstverlening op peil te houden. En dat niet alleen, we hebben het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet waar we jullie graag over vertellen in deze nieuwe versie van IDee. Het is maart, maar het voelt als het begin van een nieuw jaar, dus een nieuw jaar, nieuwe kansen. Een jaar dat goed is begonnen, met een prijs en de rapportage over LAA.

We zijn super trots dat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de gouden API-award hebben gekregen van het Kennisplatform API’s. De API, die een rechtstreekse toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk maakt, wordt hiermee erkend als hét innovatieve idee van het afgelopen jaar. In het artikel Rechtstreeks de BRP bevragen met nieuwe API lees je wat deze API inhoudt en waarom we hiermee bezig zijn.

Ook op het gebied van Reisdocumenten zijn er nieuwe ontwikkelingen. Komende zomer komt de nieuw vormgegeven Nederlandse identiteitskaart eraan. Hierin worden vingerafdrukken opgenomen en het BSN van de houder in de vorm van een QR-code. In het artikel De Nederlandse identiteitskaart vernieuwt verder lees je wat er verandert aan de Nederlandse identiteitskaart en waarom, en wat de gevolgen zijn voor betrokken instanties en voor de burger.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, LAA, is in 2015 gestart als project. Inmiddels heeft het zich bewezen als een effectieve werkwijze. Dit is te danken aan de goede samenwerking tussen verschillende (overheids)partijen. De laatste tijd is er meer aandacht voor wat het oplevert voor de maatschappij, voor mensen. LAA is nu veel meer gericht op het dienstverlenende karakter van de overheid. Recent is een rapportage over LAA aangeboden aan de Tweede kamer. In het artikel LAA is volwassen geworden, lees je meer hierover.

Tot slot lees je in Kort nieuws over:

  • Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties, het MFO: Recent is de informatie op onze website uitgebreid met verschillende animaties.
  • In verband met de oprichting van het MFO is de naam van het CMI aangepast: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.