MFO beeldmerk

MFO in beeld

In de vorige editie van IDee heb je kunnen lezen dat het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) in januari als onderdeel van RvIG van start is gegaan. Het MFO helpt problemen van burgers, bedrijven en organisaties op te lossen die te maken hebben met onjuiste gegevens in overheidsregistraties. Melders moeten zich wel in eerste instantie wenden tot de overheidsorganisaties waar ze de onjuiste gegevens constateren, zodat deze daar gecorrigeerd kunnen worden. 

Animaties

Informatie over het MFO vind je op www.rvig.nl/mfo. Recent is de informatie op onze website uitgebreid met verschillende animaties. In de hoofdanimatie (hieronder) kun je zien wat het MFO precies doet. De andere animaties op de website geven je een beeld van de ervaringen van melders. 

Vanaf het begin komen er bij het MFO meldingen binnen, die we samen met onze partners oplossen. De kennis die wij bij het MFO opdoen in de behandeling van de meldingen gaan we delen met onze partners. Zo draagt het MFO bij aan de verbetering van het stelsel van basisregistraties en de kwaliteit van (het gebruik van) overheidsregistraties in het algemeen. Aan onze partners vragen wij deze maand dan ook om de intentieverklaring te ondertekenen en daarmee de bestuurlijke intentie uit te spreken om met het MFO samen te werken en het tot een succes te maken. 

Nieuwe naam: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

De naam van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) is gewijzigd. De nieuwe naam is: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het deel ‘en –fouten’ vervalt. Dit heeft te maken met het hierboven genoemde MFO. Fouten uit basis-/overheidsregistraties worden voortaan gemeld bij het MFO. Ook identiteitsfouten. Daarom is het ‘fouten-gedeelte’ uit de naam van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude gehaald. Vaak werd al het ‘en –fouten’-gedeelte niet meegenomen bij gebruik van de naam. We verwachten dan ook geen problemen in de vindbaarheid van het CMI voor (vermeende) slachtoffers van identiteitsfraude. 

Aanpassing communicatie uitingen

In alle communicatie uitingen wordt de naam van het CMI de komende tijd aangepast. Dat geldt voor onder andere de website en voorlichtingsmateriaal. Aan betrokken organisaties waar de oude naam van het CMI nog vermeld wordt, wordt verzocht dit aan te passen en de woorden ‘- en fouten’ uit de naam van het CMI te verwijderen.