Dit is de laatste keer dat je de IDee in deze vorm ziet. We gaan namelijk naar een nieuwe opzet van ons magazine. Na de zomer combineren we de IDee met het LAA magazine tot 1 magazine van RvIG. 

Het afgelopen jaar hebben we een uitgebreid, kwantitatief en kwalitatief, lezersonderzoek laten uitvoeren voor de beide magazines. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan meer artikelen over de samenwerking in de keten en de diverse innovatieontwikkelingen. Inhoudelijk geven jullie aan meer te willen lezen over actuele ontwikkelingen, wat zien we in de toekomst op ons af komen, en wat zijn de achtergronden bij nieuwe wetgeving.  

Naar aanleiding van jullie wensen hebben we een nieuwe bladformule gemaakt. Elk magazine zal op basis van drie pijlers vormgegeven worden:

  • In ‘de wereld’ behandelen we de wereld waarin jij en wij opereren. Door aandacht te geven aan wat daarin speelt geven we richting, agenderen we toekomstige ontwikkelingen, adresseren we belangrijke zaken en geven we onthullende inkijkjes.
  • In ‘de huiskamer’ gaat het om wat we in de keten met elkaar doen. Centraal staat het leren van elkaar, van de praktijkverhalen en over hoe we dit doen.
  • In ‘de keuken’ bieden we jou een exclusief inkijkje in de keuken van RvIG en/of van de wetgever: wat komt er op ons af?

Ook de frequentie van het magazine gaat omhoog. Voortaan verschijnt elke 2 maanden een nieuwe editie. Het aantal artikelen blijft beperkt, waardoor je het gemakkelijk tussendoor kunt lezen.  

Bericht via nieuwsbrief RvIG

Als je geabonneerd bent op de nieuwsbrief RvIG krijg je een bericht wanneer de nieuwste editie van het online magazine is verschenen. 

In deze editie

In deze editie lees je over de volgende onderwerpen:

  • MFO-interventie voorkomt onrust. Een mooi resultaat door goede samenwerking in het MFO. In dit artikel lees je over een casus uit de gemeente Eemsdelta: een gemeentelijke herindeling had onbedoelde gevolgen.  
  • Uitbreiding registratie maakt arbeidsmigranten beter bereikbaar. De coronapandemie heeft de moeilijke werk- en leefomstandigheden van veel arbeidsmigranten extra zichtbaar gemaakt. Het afgelopen jaar is op verschillende fronten gewerkt aan verbeteringen, waaronder een betere registratie en meer voorlichting. 
  • Meeschrijven aan internationaal vaccinatiebewijs. Na anderhalf jaar pandemie kunnen we binnenkort weer doen wat lang zo vanzelfsprekend was: de wereld ontdekken. Om dat mogelijk te maken is achter de schermen hard gewerkt aan een internationaal vaccinatiebewijs. 

Denk je met ons mee?

Heb je suggesties voor onderwerpen voor de IDee? Stuur dan een mailtje naar info@rvig.nl of laat het weten aan je contactpersoon bij RvIG. We horen graag van je!