Om identiteitsfraude (ID-fraude) in Caribisch Nederland te voorkomen is het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een samenwerking gestart met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van RvIG. "We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en maken graag gebruik van de aanwezige expertise."

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het politiekorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. KPCN zorgt voor leefbare, veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. KPCN pakt lokale en bovenlokale criminaliteit aan. Daarbij werkt KPCN actief samen met andere partijen indien nodig. www.politiecn.com.

"KPCN is een betrekkelijk jong korps", vertelt Miluska Hansen, communicatieadviseur bij KPCN. "Sinds eind 2020 zijn we bezig met de opbouw van een afdeling die zich bezighoudt met het tegengaan en bestrijden van cybercriminaliteit en het verhogen van de digitale veiligheid (cybersecurity). De Nationale Politie helpt ons daarbij. Cybercriminaliteit en ID-fraude liggen vaak in elkaars verlengde. Om aandacht te vragen voor ID-fraude in Caribisch Nederland werken we sinds kort ook samen met het CMI van RvIG."

Misbruik via online diensten

Een goed voorbeeld van ID-fraude is misbruik van je identiteitskaart via online diensten. "Sommige websites vragen om een kopie van je identiteitskaart", zegt Caroll-Ann Soliano, communicatieadviseur bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). "Later blijkt dat je wordt opgelicht: criminelen misbruiken de kopie voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het afsluiten telefoonabonnementen. Ook malafide online kredietverstrekkers en phishing mails komen we hier tegen. En een ander mooi voorbeeld is het misbruik van verloren bankpassen of identiteitsdocumenten. Die worden vaak - hoe goed ook bedoeld - op social media gepost zonder afscherming van de persoonsgegevens, met alle risico’s op ID-fraude van dien."

Caroll-Ann Soliano
Caroll-Ann Soliano - RCN

Waarschuwen

In Caribisch Nederland zijn veel online diensten nog niet zo ver ontwikkeld als in Europa, aldus Caroll-Ann. "Voor veel diensten ga je hier nog naar de winkel, waar je je ID toont. Maar de ontwikkelingen in Caribisch Nederland gaan snel. Daarom willen we de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu al waarschuwen over de gevaren van ID-fraude. Zo zijn ze straks op hun hoede, bijvoorbeeld bij het online afsluiten van abonnementen, en kunnen we deze vorm van cybercriminaliteit zo veel mogelijk voorkomen."

‘Met elkaar creëren we bewustwording over ID-fraude’

Miluska Hansen
Miluska Hansen - KPCN

Voorlichtingscampagne

KPCN gaat daarvoor dit najaar een voorlichtingscampagne inzetten. Miluska: "In onze persberichten, die over het algemeen goed worden gelezen, gaan we onder meer uitleggen wat ID-fraude is, hoe het je kan overkomen en wat je kunt doen om deze vorm van cybercriminaliteit te voorkomen. Ook gaan we duidelijk maken hoe je een nepmail van de bank herkent, of vriend-in-nood-fraude, waarbij je een nep-WhatsApp-bericht ontvangt, zogenaamd van een bekende die jou vraagt om geld over te maken."

Dezelfde boodschap uit verschillende hoeken

Om de impact van de voorlichtingscampagne te vergroten is KPCN van plan te gaan samenwerken met banken en het mkb. "Die hebben hun eigen communicatiekanalen en hechten ook veel waarde aan het voorkomen van ID-fraude", aldus Miluska. "Door gecoördineerd en gelijktijdig hierover te communiceren horen de inwoners van Caribisch Nederland dezelfde boodschap uit verschillende hoeken."

Expertise

KPCN ziet erg uit naar de samenwerking met het CMI van RvIG. Miluska: "Nederland is een stuk verder dan Caribisch Nederland met het melden en voorkomen van ID-fraude, en met het adviseren en ondersteunen van fraudeslachtoffers. We hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden en maken graag gebruik van deze expertise. Het CMI heeft bovendien ervaring met voorlichtingscampagnes over ID-fraude. We vinden het dan ook fijn dat het CMI van RvIG ons helpt in onze communicatie en wij hun campagnes hier, voorzien van een 'Caribisch sausje', kunnen inzetten."

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij het CMI kunnen burgers terecht voor:

  • het melden van identiteitsfraude

  • tips om identiteitsfraude te voorkomen

  • advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude

Daarnaast levert het CMI met presentaties, workshops en andere voorlichtingsactiviteiten een bijdrage aan bewustwording en preventie van identiteitsfraude. Het CMI raadt bijvoorbeeld het gebruik van de KopieID-app aan. www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude

Leer meer over hoe je jezelf kunt beschermen tegen identiteitsfraude in dit RvIG IDee artikel.