Sinds enige tijd is RvIG begonnen met het publiceren van cijfers op de RvIG website. Door publicatie van bepaalde cijfers kun je als lezer meekijken met wat wij als RvIG doen en wat er zoal gebeurt op deze gebieden

Leestijd: 4 min. ⏲

Het verhaal achter onze cijfers

Chris Mostert werkt sinds december 2020 als junior data-analist bij de afdeling Onderzoek & Analyse (O&A) bij RvIG. Een onderdeel van zijn werk is het genereren van nieuwe cijfers en het updaten van bestaande cijfers voor op de cijferpagina van RvIG. "Ik ben kortgeleden afgestudeerd aan de TU Delft waar ik een bachelor en master Computer Science heb gevolgd met als specialisatie Data Science & Technology.

Data Science is een bewuste keuze geweest, aangezien ik enthousiast word van programmeren, techniek en wiskunde, maar graag ook buiten deze abstracte onderwerpen aan de slag wil met vraagstukken die impact hebben op de ‘echte’ wereld. Deze twee aspecten combineren is voor mij het meest interessant, en voor mijn gevoel ook een plek waar nog veel mogelijkheden liggen."

Portretfoto van Chris Mostert
Chris Mostert - RvIG

Op de RvIG vind je een een verzameling cijfers over een aantal onderwerpen waar RvIG zich mee bezighoudt. De afdeling O&A is verantwoordelijk voor deze cijfers. Chris: "Wij zijn steeds op zoek naar interessante cijfers die wij zelf in beheer hebben en kunnen publiceren. We mogen alleen cijfers publiceren als die niet tot individuele personen herleidbaar zijn."

Publicatie cijfers

In dit artikel lichten we drie cijfers uit die momenteel op de RvIG website gepubliceerd worden:

  • Aantallen reisdocumenten

  • Zelfevaluatie BRP

  • Meldpunt fouten in overheidsregistraties

Aantallen reisdocumenten

Tellingen die ogenschijnlijk simpel zijn, zijn vaak toch net wat complexer dan je dacht. Zo moet je bij het tellen van de hoeveelheid personen die een paspoort en/of identiteitskaart in bezit heeft ook rekening houden met alles wat er met een document kan gebeuren: deze kan verlopen maar ook vermist raken of ingenomen worden. Ook kan een persoon om verschillende redenen een andere status krijgen waardoor deze niet meer meegeteld mogen worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan overleden of geëmigreerde personen. Deze parameters worden, in overleg met inhoudelijke collega’s, vastgesteld en uiteindelijk in de data verwerkt. Zo kunnen we samen deze domeinkennis omvormen naar een geautomatiseerde telling die bijvoorbeeld elke maand gedraaid kan worden.

Het einddoel is dan een script dat met zo min mogelijk handmatige stappen de gewenste telling op kan leveren. De automatisering minimaliseert de mogelijkheid tot menselijke fouten en zorgt ervoor dat de resultaten consistent en reproduceerbaar zijn. Natuurlijk veranderen de processen in de echte wereld ook, en moeten scripts en query’s geactualiseerd blijven worden.

Zelfevaluatie BRP

Alle Nederlandse gemeenten hebben in 2020 de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Gemeenten zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014) verplicht om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst over de kwaliteit van de processen rondom de BRP en een controle op de kwaliteit van de gegevens. Het doel van de zelfevaluatie is de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht. Op de website publiceren we de resultaten van de zelfevaluatie op inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie.

Meldpunt fouten in overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is in januari 2021 van start gegaan. Over het MFO zijn de eerste cijfers bekend. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen bij het nieuwe meldpunt en waar komen deze vandaan? De cijfers van de afgelopen 6 maanden vind je terug in de Infographic op onze website. Om echt trends te kunnen ontdekken hebben we nog even geduld nodig. Daarvoor is het MFO nog te kort gelden van start gegaan.

Data als sturingsinstrument

Op de RvIG website publiceren we dus cijfers over diverse onderwerpen. Waarom verzamelen we dit soort cijfers eigenlijk? Natuurlijk willen we als RvIG zo veel als mogelijk transparant zijn voor de burger, bedrijven en instellingen. Data kunnen daarnaast deels dienen als sturingsmiddel.

Denk bijvoorbeeld aan de trends in aantallen reisdocumenten. Door het jaar heen is er groot verschil in het aantal reisdocumenten dat wekelijks aangevraagd wordt. Een goede prognose van de verwachte aantallen helpt bij het voorraadbeheer van de boekjes bij de leverancier. En is ook gebruikt bij het opstellen van het rekenmodel voor de piekjaren 2024-2029. 

Of denk aan de cijfers van de Zelfevaluaties bij gemeenten: door die cijfers jaarlijks te publiceren, geef je de nodige aandacht aan dit continue bewakingsproces van de kwaliteit van de processen die gemeenten uitvoeren. Het geeft inzicht in de verbeteringen die gerealiseerd zijn en toont ook de aandachtsgebieden. Met die input kunnen we het zelfevaluatie-instrument telkens weer verbeteren, wat de kwaliteit van de BRP ten goede komt.

RvIG levert ook een bijdrage aan de jaarlijkse monitor die is opgesteld door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB), waarmee de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties gevolgd kan worden. Dit gebeurt door de onderlinge samenhang van de 10 Basisregisters te bestuderen. RvIG neemt de kwaliteit van de koppeling tussen de BRP en de BAG voor haar rekening. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020 (cbs.nl)

Corona

Als je kijkt naar ontwikkelingen in de gebieden waar wij ons mee bezighouden, zie je al gauw de effecten van corona terug in de cijfers. Bijvoorbeeld: door coronamaatregelen in landen overal in de wereld konden mensen veel minder reizen. Ze hebben dan ook niet zo snel een nieuw paspoort nodig als het oude verlopen is. Maar zodra landen de maatregelen versoepelen, willen mensen weer meer op reis en vragen zij alsnog een paspoort aan.

Elk jaar zijn er golfbewegingen over de maanden heen in de aantallen aanvragen, met een piek in de zomer. Maar de gebruikelijke golfbewegingen zijn flink veranderd in coronatijd. In juli van dit jaar was er een plotselinge ‘run’ op paspoorten. Er was een grotere toestroom voorzien door RvIG, maar niet van deze orde.

Toekomst

In de nabije toekomst zullen nog veel meer cijfers gepubliceerd gaan worden op de cijferpagina van RvIG. Houd deze dus goed in de gaten!