Beste lezer,

Op 7 december 2017 verscheen de eerste editie van IDee magazine met ook mijn eerste column. Ik gaf daarin aan dat ik zag dat RvIG veel doet en dit goed doet. Ik zag ook dat de verbinding met onze relaties beter kon. Nu, 4 jaar na deze eerste editie van IDee en 5 jaar na mijn aantreden als Algemeen Directeur van RvIG kijk ik met trots terug op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en wat RvIG de komende jaren gaat doen. 

Het werk van RvIG is belangrijk voor het functioneren van de Nederlandse maatschappij. We realiseren ons dat niet altijd. De systemen die RvIG beheert en waar jij en ik van ‘afhankelijk’ zijn zijn doen hun werk op de achtergrond en zijn eigenlijk altijd beschikbaar. Hierdoor hebben we niet in de gaten dat dat werk gewoon doorloopt. 

Met de komst van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties hebben we een grote stap gezet en treedt RvIG meer op de voorgrond, is zich bewuster van de omgeving waarin geopereerd wordt en is direct betrokken bij het bieden van hulp aan burgers die in de knel dreigen te komen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verbeteren en vernieuwen van diverse producten, denk daarbij aan VRS, de Ontwikkelagenda BRP en aan de diverse innovaties waar we aan werken. Ik ben er trots op dat we deze stap hebben gezet.  

RvIG zal de ingeslagen weg vervolgen en ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Ik zal die ontwikkelingen vanaf 1 februari 2022 echter van een afstand gaan volgen omdat ik na 5 jaar afscheid neem van RvIG om per die datum te starten als directeur-generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De identiteits- en vreemdelingenketen zijn nauw aan elkaar verwant dus we gaan elkaar vast nog tegenkomen!  

Rest mij jou en je familie, namens alle medewerkers van RvIG, fijne feestdagen en een heel goed en vooral gezond 2022 te wensen.

Wie weet, tot ziens! 

Rhodia Maas

Algemeen directeur RvIG