Bij identiteitsfraude maken fraudeurs misbruik van jouw gegevens. Ze gebruiken bijvoorbeeld (een kopie van) jouw identiteitsdocument om een lening of telefoonabonnement mee af te sluiten en dat kan grote gevolgen hebben. 

Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen zich melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van RvIG. Het CMI adviseert over hoe identiteitsfraude voorkomen kan worden en helpt slachtoffers bij het herstellen van de gevolgen. Als het mogelijk is proberen we ook te bemiddelen bij onze ketenpartners.  


Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens.
Op naam van iemand anders, kopen ze bijvoorbeeld spullen online...
lenen geld...
of sluiten een telefoonabonnement af.
Identiteitsfraude kan grote gevolgen hebben.
Jij ontvangt de rekening, of wordt voor oplichter aangezien.
Criminelen komen op verschillende manieren aan jouw gegevens.
Ze stelen deze uit je tas...
telefoon...
of je computer...
of je wordt misleid tot het delen\Nervan via onlineadvertenties...
phishingmails...
of valse websites voor bijvoorbeeld woninghuur.
Ze kunnen een babbeltruc aan de telefoon of aan de deur gebruiken.
En soms krijgen criminelen identiteitsgegevens gewoon ‘cadeau'...
doordat je deze zelf deelt op internet.
Gelukkig kun je veel doen om misbruik van je identiteitsgegevens te voorkomen.
Binnen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG...
is daarom het CMI belegd.
Of ook wel: het Centraal meldpunt Identiteitsfraude.
Het CMI geeft waardevolle tips om identiteitsfraude te voorkomen.
Verstrek niet zomaar aan iedereen je persoonsgegevens...
en zeker geen bankpas...
inloggegevens of ID.
Wil je bijvoorbeeld online iets kopen of verkopen?
Stuur dan nooit een kopie van je ID.
Ben je verplicht om een kopie van je ID te verstrekken?
Doe dit dan zo veilig mogelijk en gebruik hiervoor de Kopie ID-app.
Zet altijd het doel en de datum op de kopie...
en streep gegevens door die de ontvanger niet nodig heeft.
Herken phishing!
Phishing gebeurt niet alleen per e-mail...
maar ook telefonisch, per sms of WhatsApp.
Wordt er gevraagd om je ID, bank- of inloggegevens...
let dan extra op.
Bel bij twijfel de persoon of organisatie die om de gegevens vraagt.
Overheidsinstellingen vragen bijvoorbeeld nooit om via een toegestuurde link...
in te loggen met DigiD.
Ook vragen ze nooit een kopie van je ID of bankgegevens te delen via een link.
Installeer altijd de laatste updates en gebruik verschillende wachtwoorden.
Vind je het lastig om deze te onthouden?
Gebruik hiervoor dan een wachtwoordmanager.
En maak het hackers extra moeilijk...
door online accounts te beveiligen met een tweestapsverificatie.
Je logt dan niet alleen in met je inlognaam en wachtwoord...
maar gebruikt daarnaast een extra toegangscode...
die je bijvoorbeeld ontvangt via een sms of een authenticatie-app.
Ben je slachtoffer van identiteitsfraude?
Doe aangifte bij de politie en meld het bij het CMI.
Hier krijg je advies en ondersteuning om het misbruik te stoppen...
en de gevolgen te herstellen.
Ook kan het CMI bemiddelen met de betrokken organisaties, als je er zelf niet uitkomt.
Maak het criminelen niet te makkelijk en wees alert.
Wil je meer weten?
Kijk op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.
www.rvig.nl/cmi

In 2021 heeft het CMI bijna 6400 meldingen ontvangen. Na jaren van groei lijkt het aantal meldingen nu enigszins te stabiliseren. Dat is een mooie ontwikkeling! Mensen zijn steeds meer bewust van de risico’s en gaan zorgvuldiger om met het delen van persoonsgegevens. Dit zien we ook terug in het gebruik van de KopieID-app. Met de KopieID-app kun je op een veilige manier een kopie van je identiteitsdocument delen. Je kunt gegevens doorstrepen die de ontvanger niet nodig heeft en de kopie van een watermerk voorzien. Zo maak je het criminelen moeilijker om ermee te frauderen. De KopieID-app is in 2021 meer dan 4,5 miljoen keer gebruikt! Daar zijn we best trots op. Je kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

Ben je (mogelijk) slachtoffer van identiteitsfraude? Meld het dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude van RvIG via RvIG.nl/CMI.