Portret Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

"Ik ga veel energie steken in digitalisering. Technologische innovaties en goede Europese samenwerking kunnen onze samenleving en economie versterken. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om gevaren te bestrijden of te minimaliseren. Democratie, veiligheid en grondrechten raken de kern van onze samenleving. We moeten zorgen voor duidelijke regels en toezicht wanneer die in het gedrang komen. Voor en met de Caribische delen van ons koninkrijk wil ik op basis van gelijkwaardigheid werken aan de belangrijke vraagstukken die er liggen."

De wieg van Alexandra van Huffelen (1968) stond in Leiden, waar haar ouders een studentenhuis beheerden. Later werd ze zelf studente (Bestuurskunde) in haar geboorteplaats en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de jaren negentig werkte ze bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

In 2000 stapte ze over naar het bedrijfsleven. Tien jaar lang werkte Alexandra van Huffelen bij energieconcern Essent, waarvan de laatste twee jaar als Directeur Business Unit New Energy en als directeur van Deutsche Essent. 

Directeur GVB 

In 2010 werd zij in hetzelfde Rotterdamse college als Hugo de Jonge namens D66 wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte. Vier jaar later verruilde ze Rotterdam voor de hoofdstad om er algemeen directeur van vervoersbedrijf GVB te worden. Ze werd er geprezen om haar betrokkenheid bij de werknemers en de omslag naar duurzaamheid die het GVB inzette. 

In 2019 kwam Alexandra van Huffelen voor D66 in de Eerste Kamer, waar ze onder meer woordvoerder Financiën was. Twee jaar geleden volgde de volledige terugkeer naar de politiek. Als staatssecretaris van Financiën werd ze verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire en de hervorming van het complexe stelsel van toeslagen. 

Zij woont, net als Hanke Bruins Slot, in Utrecht. In haar vrije tijd mag ze graag met haar man op de tandem stappen. Niet verwonderlijk dat ze eerder voorzitter was van de Fietsersbond. 

Staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties 

In haar rol als staatssecretaris draagt Alexandra van Huffelen de politieke verantwoordelijkheid voor het werkveld van de Rijksdienst van identiteitsgegevens. Belangrijke onderwerpen de komende jaren zijn de programma’s Doorontwikkeling en Ontwikkelagenda Basisregistratie Personen, Generatie Innovatieve Document Services (GIDS) en Verbeteren Reisdocumentenstelsel. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelingen van een Digitale Bron Identiteit en een Digitale Identiteitskaart. 

De staatssecretaris zegt hierover: "RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van gegevens in de Basisregistratie en de uitwisseling ervan. Zorgen dat privacy van burgers wordt gewaarborgd is daarbij ontzettend belangrijk. Dat doen we door ervoor te zorgen dat instellingen alleen toegang krijgen tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren. Ook voor reisdocumenten en identiteitsbewijzen geldt dat veiligheid van groot belang is. De paspoorten en identiteitskaarten dragen bij aan de betrouwbare identificatie van personen. Niet alleen aan de grens, maar ook bij de registratie van persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering of in het geval van zorgverlening."

Portret Alexandra van Huffelen