Beste lezer,

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, zit ik nog volop in mijn eigen ‘inwerkprogramma’. Ik heb ontzettend veel leuke gesprekken gevoerd; met (nieuwe) collega’s, met afnemers en met diverse andere partijen waar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens contacten mee onderhoudt.
Een voorlopig hoogtepunt was het bezoek aan de producent van onze reisdocumenten, de paspoorten en de identiteitskaarten, in Haarlem. Dat was heel indrukwekkend, omdat er bij de productie echt veel meer komt kijken, dan je op voorhand zou bedenken.

Maar ik ben ook erg onder de indruk van de (voor mij veelal nieuwe) collega’s van mijn eigen organisatie. Wát een werk verzetten zij samen. De drukte in ons werkveld is enorm, niet alleen bij RvIG maar bijvoorbeeld ook aan de gemeentebalies.
Daarom is het goed dat we gestaag, met elkaar, doorgaan met het verbeteren van onze digitale dienstverlening mét oog voor privacy.

Deze editie van Idee, de laatste voor het zomerreces, staat in het teken van die privacy. Een onderwerp dat eigenlijk in al onze werkzaamheden, innovaties en samenwerkingen centraal staat. In deze IDee laten we zien hoe we bij RvIG de privacy van burgers bewaken.

Ook lichten we een aantal innovaties en projecten toe. Ben je bijvoorbeeld al bekend met ‘Haal Centraal’ of heb je weleens gehoord van ‘Polymorf Pseudo BSN’? En tot slot beantwoordt Arnold Leemans van Logius vragen over ‘MijnOverheid’; hoe draagt MijnOverheid bij aan de privacy van burgers?

Ik wens je veel leesplezier en natuurlijk ook vast een mooie zomer!

Bas den Hollander