Op dit moment speelt er van alles. Denk aan de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Aan het groeiende aantal aanvragen voor reisdocumenten. Of aan capaciteitsproblemen. Tijd dus voor een klein beetje ontspanning en rust. Dat kan met dit magazine. Ga er even lekker mee zitten en ontsnap een momentje uit de dagelijkse hectiek.

Tegelijk willen we jullie via dit magazine bijpraten over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Waar werken we met z’n allen aan? Welke ontwikkelingen zijn er? Hoe sluit LAA aan bij maatschappelijke thema’s zoals armoede, arbeidsmigratie en woonfraude? En hoe staat het met het wetgevingstraject waarmee we LAA structureel vastleggen? Twee LAA-ambassadeurs vertellen hoe zij de binnen- en intergemeentelijke samenwerking vormgeven. Verder stellen de LAA-accountmanagers zich voor. Wat doen ze? Waar kun je hen voor bellen? En je kunt niet alleen lezen, maar ook luisteren naar een podcast waarin Suzanne Nieuwenhuijs, voormalig Chief Happiness Officer en preventiemedewerker bij overheidsinstellingen, uitlegt hoe je in deze drukke tijden met positieve energie plezier in je werk houdt.

Dat werkplezier vind ik essentieel. Want LAA betekent voor mij dat verschillende partijen in multidisciplinaire teams intensief samenwerken aan het verbeteren van de juistheid van adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), met oog voor maatschappelijk relevante thema’s. Van die samenwerking word ik enthousiast. En samenwerken gaat nu eenmaal beter als je lol in je werk hebt. Voor mij is het dan ook waardevol om te zien hoe de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen LAA tot een succes maken, en om hieraan als Directeur Uitvoering bij te dragen.

Wat het belang van LAA is hoef ik jullie niet uit te leggen. En toch kan het geen kwaad dit belang nog eens te onderstrepen. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, moet ingeschreven zijn in de BRP. Het is cruciaal dat de adresgegevens in de BRP kloppen, want ze vormen de basis voor participatie in onze maatschappij. Burgers zijn zo immers bereikbaar voor de overheid, bijvoorbeeld voor het ontvangen van hun stempassen of van een oproep om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek. Ook kunnen burgers zo aanspraak maken op overheidsvoorzieningen en zorg. Kloppen de adresgegevens niet? Dan zijn de burgers voor de overheid onbereikbaar en kunnen zij zorg, uitkeringen toeslagen en hulp bij schulden mislopen. Daarnaast maakt een verkeerd adres misbruik van overheidsgelden en het ontwijken van  boetes mogelijk.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor LAA aangenomen. Nu is het tijd voor de volgende stap. De komende jaren gaan we met elkaar LAA borgen, op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de adresgegevens in de BPR te verhogen, en het enthousiasme voor LAA verder stimuleren. Alleen dan kan deze aanpak haar pijlers blijven richten op de maatschappelijke thema’s. Nu al beschikken we over een betrouwbare methode en een netwerk van organisaties die een rol spelen in de aanpak van dit soort dossiers.

Maar dat is de nabije toekomst. Nu is het even tijd om je te ontspannen en om je te laten bijpraten. Ik wens jullie veel leesplezier toe.

Fred Jacob, Directeur Uitvoering, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens