Afgelopen zomer gebruikte ik mijn reisdocument om de grens over te gaan. Dan besef ik altijd weer extra de waarde van het document. Experts uit mijn directie zetten zich met veel passie in voor een betrouwbaar paspoort en identiteitskaart met de laatste beveiligingskenmerken. Zodat jij en ik ons veilig en zorgeloos kunnen blijven identificeren en reizen.

De veiligheid van het document zelf is niet alleen van belang, maar ook het veilig verstrekken ervan. De laatste periode is hier extra aandacht op gevestigd. In een nieuw programma gaan we ons focussen op het terugdringen van de kwetsbaarheden in het aanvraag- en uitgifteproces van paspoorten en identiteitskaarten. We gaan alle uitgevende instanties hier binnenkort verder over informeren. In deze IDee lichten medewerkers van gemeente Utrecht hun integriteitsbeleid met veel praktische voorbeelden toe.

In programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) bereiken we een belangrijke mijlpaal: het volledig maken van het Basisregister Reisdocumenten met alle uitgegeven paspoorten en identiteitskaarten én hun actuele status. De programmamanager en projectleiders nemen je mee in de verschillende stappen naar een volledig register. Hierna kunnen we nieuwe VRS-functionaliteiten beschikbaar stellen die helpen om identiteitsfraude en misbruik gemakkelijker te signaleren.

Verder lees je in deze editie met als thema ‘reisdocumenten’ verhalen over de betrokkenheid van uitgevende instanties zelf bij nieuwe ontwikkelingen of diensten, het liefst vanaf de tekentafel. Zo laten we een aantal direct betrokkenen uit het schrijfteam van de circulaire Verbeterimpuls Identiteitsvaststelling aan het woord. Ook nemen we je mee in het selectieproces van de nieuwe mobiele vingerafdrukopnameapparatuur (MVA), waar zes gemeenten en het ministerie van Buitenlandse Zaken actief bij betrokken zijn.

Ondertussen werken we aan een werkagenda digitalisering en zoeken we voor een digitaal reisdocument en digitale identiteitskaart zoveel mogelijk aansluiting bij Europese initiatieven. We hopen hier in een volgende editie bij stil te staan.

Veel leesplezier en een goed najaar!

Michiel van der Veen
Directeur Innovatie en Ontwikkeling